Nebojte sa! (Terézia Gažiová)

„Nebojte sa! Modlite sa, aby vám Duch Svätý dal silu.“ Nebeská matka upokojuje svoje ustráchané deti v tomto nepokojnom svete. Dobre je započúvať sa do jej slov, ktorými nám vlieva vždy nádej: „Nebojte sa, ja som s vami; nebojte sa meniť a šíriť vo svete lásku; nebojte sa, nestrácajte nádej, lebo môj Syn počúva svoju matku; nebojte sa, ja som tu, nie ste sami; pozývam vás, lebo vás potrebujem, prijmite misiu a nebojte sa, ja vás budem posilňovať; ak je sväté prijímanie centrum vášho života, potom sa nemusíte báť, dokážete všetko.“

  V Máriinej škole sa učíme veriť Bohu, v šťastí i nešťastí v zdraví, i v chorobe.

I na začiatku tohoto nového roku nám opakuje: „Keď sa na zemi vytráca láska, keď sa nenachádza cesta spásy, ja, Matka, prichádzam, aby som vám pomohla, aby ste spoznali pravú vieru – živú a hlbokú – aby som vám pomohla pravdivo milovať. „Deti moje, rozhodnite sa pre Boha a začnite žiť a veriť v to, k čomu vás Boh pozýva. Veriť, deti moje, znamená odovzdať svoje životy do Božích rúk, do rúk Pána, ktorý vás stvoril a ktorý vás nesmierne miluje.”

Každý deň už 36 rokov jej nebeský Otec dovoľuje prichádzať na zem a podujíma sa konať zázraky na jej príhovor v Medžugorí. Mnohí svedčia: „tu sa prebudila a upevnila moja viera“. Sme svedkami toho, že keď sa rozhodneme žiť jej hlavné posolstvá: modliť sa a spovedať srdcom, denne čítať a žiť evanjelium, postiť sa v stredu a piatok o chlebe a vode, často prijímať eucharistiu, naša viera rastie. V Máriinej škole sa učíme veriť Bohu, v šťastí i nešťastí v zdraví, i v chorobe. Hovorí sa: „Strach zaklopal na dvere, otvorila viera a nikoho tam nebolo.“ Inými slovami, čím viac  sa človek spolieha na Boha, tým viac sa zmenšuje priestor pre strach.

Viera rastie v modlitbe s Máriou pri vzývaní Ducha Svätého. „V láske niet strachu a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest a kto sa bojí nie je dokonalý v láske.“ – píše apoštol Ján. Aj on spoločne s ostatnými apoštolmi prežil smrteľný strach po Ježišovej smrti, pred Židmi a zo straty Učiteľa. Ale takisto aj silu Duchu Svätého, keď zostúpil na neho pri modlitbe s Máriou. Viera v Boha rastie  pri dennom čítaní Svätého písma, spoznávaním Boha a jeho pôsobenia. Preto nám Panna Mária opakuje, aby sme každý deň rozjímali Sväté písmo, postavili ho na viditeľné miesto. Len čisté a pokorné srdcia majú pevnú vieru. Spomeňme si na zlaté pravidlá, ktoré Panna Mária dala pre modlitbové skupiny: zrieknuť sa strachu, zrieknuť sa všetkého zla a hriechu, zrieknuť sa nenávisti a rozhodnúť sa pre lásku ku všetkým, zmieriť sa a prosiť o odpustenie, žiť Evanjelium, načúvať jej posolstvá, ďakovať a prosiť o Božie požehnanie.

„Strach zaklopal na dvere, otvorila viera a nikoho tam nebolo.“ 

Potrebujeme znovu počuť, že sme obdarovaní a nemáme sa čoho báť. Máme Boha a aj tieto Vianoce sa znovu narodil.

Moje materinské srdce túži po tom, aby vaše srdce bolo otvorené, aby mu mohlo povedať: „Ver!“ „Deti moje, viera je to jediné, čo vám v životných skúškach dá silu. Ona vám obnoví dušu a otvorí cesty nádeje. Ja som s vami. Zhromažďujem vás okolo seba, pretože vám chcem pomôcť, aby ste vy mohli pomáhať svojim blížnym v odkrývaní viery, jedinej životnej radosti a šťastia.“ Mária nás neustále povzbudzuje a hovorí nám o tom čo sama prežila. „Pozerám na vás s materinskou láskou. Poznám vás, poznám vaše bolesti a smútky, pretože i ja som v tichosti trpela. Moja viera mi dávala lásku a nádej. Opakujem, Vzkriesenie môjho Syna a moje Nanebovzatie je pre vás nádejou a láskou. Preto, deti moje, modlite sa, aby ste spoznali pravdu, aby ste mali pevnú vieru, ktorá povedie vaše srdce a ktorá dokáže premeniť vaše bolesti a utrpenia na lásku a nádej. Aby som vás znovu pozvala uctievať Ježišovo srdce, srdce viery, eucharistiu.

Viera rastie v modlitbe s Máriou pri vzývaní Ducha Svätého.

Pozerajme na Máriu, prijmime jej posolstvá, ona nás potrebuje, aby mohla prichádzať prostredníctvom nás k tým, kto ešte nepoznal božiu lásku.

Modlitba:

Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty. Posilni našu vieru, nádej, lásku, aby sme mohli vydávať svedectvo dobrými skutkami, tým, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. Pomôž nám Duchu Svätý nikdy sa nezastaviť v láske, nikdy nezabudnúť na to, že modlitbou a láskou dosiahneme i to, čo sa nám zdá ľudsky nemožné. Amen.

Foto: 1) archív SM; 2) Yuriy Kravchuk.

Predchádzajúce

“Postite sa srdcom”: Pôst a modlitba (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Ježiš vám dáva svoj pokoj (páter Ljubo Kurtovič, OFM)