Nech sa vám modlitba stane životom… (M.M.)

Som si istý, že sme už veľakrát počuli tieto alebo podobné slová a pozvania Panny Márie k modlitbe počas uplynulých rokov jej zjavení. Akoby sa neustále opakovali tie isté materinské pozvania. Ale aj to má svoj význam. Ako náš telesný organizmus potrebuje vzduch a dýchať, tak aj náš duchovný organizmus potrebuje modlitbu ako dýchanie. 

Mária nám prináša a daruje Boha. Chce nás voviesť do vlastnej skúsenosti Boha…

Modlitba bola Máriiným životom. Keď evanjelium hovorí o Márii, používa z jej úst len modlitbu. Pri zvestovaní z Máriinho srdca vychádza najkrajšia modlitba na svete: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova!“ (Lk, 1,38). Pri navštívení Alžbety sa v Máriinom srdci zrodila modlitba Velebí moja duša Pána. V čase Ježišovho narodenia, ale aj neskôr sa začnú odohrávať Božie zázraky. „Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2,19). Na svadbe v Káne Mária prosí Ježiša, aby poslúžil novomanželom. Na Kalvárii Mária obetuje Ježiša Otcovi ako obetu za ľudstvo. Vo večeradle pri poslednej večeri je  Mária vytrvalá na modlitbe spolu s apoštolmi a učeníkmi v očakávaní Ježišovho prisľúbenia.

Mária nám nedáva a neprináša prázdne slová a idey. Ona nám prináša a daruje Boha. Chce nás voviesť do vlastnej skúsenosti Boha.

Keď sa pozrieme na životy svätých, hneď vidíme, že to boli ľudia modlitby. Inak to ani nemôže byť. Svätý František Assiský prebdel mnoho nocí opakujúc slová „Boh môj, všetko moje“. To vysvetľuje, prečo bol jeho apoštolát taký neodolateľný a prečo je aj po ôsmych storočiach františkánsky rád taký živý, svieži a nový.

„Boh môj, všetko moje“ (Svätý František Assiský)

Svätý Pavol nás upozorňuje: „Bez prestania sa modlite“ (1Sol 5,17); „Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista“ (Ef 5,20). Nie je nám nariadené neprestajne pracovať, bdieť a postiť sa, ale je nám daný zákon, aby sme sa ustavične modlili. Tá neúnavná horlivosť môže prísť len z lásky. Boj modlitby proti našej ťažkopádnosti a lenivosti je boj pokornej lásky, plnej dôvery a vytrvalosti.

Modlitba:

Panna Mária, ďakujeme ti, že sa neunavuješ opakovať nám a pozývať nás k Bohu, prameňu života. Sama si zakúsila Boha a poznáš ho, pretože si ním naplnená a úplne pre neho otvorená. Ďakujeme ti za tvoju materinskú starostlivosť. Ďakujeme ti za každé slovo, ktoré nám dávaš zo svojho srdca naplneného materinskou láskou ku každému jednému z nás. Vypros nám rozhodnosť v kráčaní cestou modlitby a svätosti, ktorou si ty kráčala. Veď nás cestou, ktorá vedie k Bohu, aby sme aj my sami zakúsili a ešte viac spoznali Boha lásky a milosrdenstva. Vypros nám milosť vytrvalosti a pevnosti, aby sme boli svedkami života v hojnosti, ktorý prichádza od Boha, ktorému si slúžila a slúžiš. Amen.

 

Predchádzajúce

Modlitba — Život (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja 25. októbra 2016