Nech sú pre vás svätí povzbudením (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Pred sviatkom Všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých nás Panna Mária pozýva, aby sme si vzali svätých za príklad a vzor, aby sme mohli rásť na ceste svätosti. Máme veľa svätcov, mučeníkov a svedkov viery, ktorých Cirkev vyhlásila za svätých. Verím, že je oveľa viac svätých, ako len tí, ktorých vyhlásila alebo vyhlási Cirkev. List Hebrejom hovorí: „Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou!“ (Hebr 12, 1).

Na ceste viery sú nám potrebné príklady tých, ktorí do konca a autenticky žili svoju vieru a odovzdanosť Bohu. Nie sme ponechaní len sami na seba. Existuje diskrétna prítomnosť a pomoc svätcov, ktorí sa za nás prihovárajú pred Božou tvárou a sprevádzajú nás. Svätci sú nám svedkami toho, že kresťanský život nie je nedosiahnuteľný ideál. Boh od nás nežiada to, čo je nemožné. Na to, aby sme dosiahli svätosť, nemusíme chodiť ďaleko, ale môžeme ju uskutočniť v našom každodennom živote. Byť svätým znamená plniť si svoje povinnosti každý deň. Nejde o to, čo robíme, ale ako to robíme. Otázkou nie je práca, ale to to s akou veľkou láskou ju robíme.

Na ceste viery sú nám potrebné príklady tých, ktorí do konca a autenticky žili svoju vieru a odovzdanosť Bohu…

Svätosť je Boží dar, pretože Boh je jediný svätý. Máriu zdobí „ jas jedinečnej svätosti“ už od jej počatia. Viac ako akúkoľvek inú stvorenú osobu ju Otec  „ v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). Aj napriek plnosti života, ktorú mala Mária, nie je uchránená od všetkých pozemských pokušení, ktorými si prešla na tejto zemi. Preto nám Mária môže najviac a najistejšie pomôcť ostať verným Bohu vo všetkých ťažkostiach a pokušeniach.

DSC_0176 (2)Svätým sa nenarodíš, svätým sa stávaš. Zaujímavé je, čo napísal vo svojej autobiografii Sedemstupňová hora Thomas  Merton. Spomína si na rozhovor so svojím priateľom Bobom Laxom. Keď sa jeden jarný večer prechádzali newyorskou Piatou avenue, Bob Lax sa ho znenazdania opýtal:

LAX: Čím vlastne chceš byť?

MERTON: Neviem, hádam dobrým katolíkom.

LAX: Ako to myslíš „dobrým katolíkom“?… Asi si chcel povedať… že sa chceš stať svätcom.

MERTON: Ako sa ja môžem stať svätcom?

LAX: Svätým sa stane ten, kto to chce.

MERTON: Ja nemôžem byť svätý. Ja nemôžem byť svätý…

LAX: Jediné, čo je potrebné na to, aby sa niekto stal svätcom je túžba. Vari neveríš tomu, že Boh môže z teba urobiť to, na čo ťa stvoril len ak mu to dovolíš? Všetko čo musíš urobiť je, že to chceš.

Na to, aby sme dosiahli svätosť, nemusíme chodiť ďaleko, ale môžeme ju uskutočniť v našom každodennom živote…

Byť svätý nemá nič spoločné s tým, že niekoho vyhlásia za svätého a už vôbec nie aureolou svätosti. Svätci svojím vnútrom žiaria láskou tomuto svetu bez vonkajšej úcty a pochvál. Svätci sa prejavujú veľkou skromnosťou: Ján XXIII. Si hovorieval: „Ján, neber sa tak vážne.“ A Terézia od dieťaťa Ježiša povedala: „V skutočnosti som len to , čo Boh chce.“

Jedine s Bohom môžeme rásť do plnosti milosti a života. Boh nás nechce ponížiť. Chce, aby sme rástli do jeho veľkosti a plnosti. Len Boh nás urobí veľkými. Nepotrebuje moju maličkosť. Neponižuje ma. Neteší sa mojim hriechom.

Nejde o to, čo robíme, ale ako to robíme. Otázkou nie je práca, ale to to s akou veľkou láskou ju robíme…

Čo mi nemôže povedať ani jeden človek, to mi môže povedať Boh v modlitbe. A Boh prehovára v tichu, v modlitbe srdca a všetko v nás robí novým. Preto Márii ako matke záleží na tom, aby sme sa odvážili kráčať cestou vytrvalej modlitby, aby sme stretli Boha, ktorý v nás robí všetko novým.

Modlitba

Panna Mária, Kráľovná pokoja, Matka Ježiša, Kniežaťa pokoja. Ty sama si prešla ťažkosťami pozemskej cesty, ktorými prechádzame aj my. Poznáš srdcia i životy každého z nás. Preto nám hovoríš: „Viem, že máte problémy, ťažkosti, utrpenia a nepokoje.“ Ty, ó, Matka, ktorá najlepšie vieš, čo nám chýba, prihováraj sa za nás. Prihováraj sa za naše rodiny, za každé srdce, ktoré sa nachádza v utrpeniach a nepokojoch. Tebe zverujeme všetkých, ktorí majú v srdciach tmu, všetkých, ktorí sú zotročení nenávisťou a zlom. Ďakujeme ti, Mária, že sa nás nevzdávaš. Aj my túžime ostať s tebou, aby sme sa učili modliť, veriť a odovzdať svoje životy Pánovi ako ty. Amen.

Predchádzajúce

Nech sú svätí vzorom (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.november 2017