Nech sú svätí vzorom (Terézia Gažiová)

Hovorí sa: povedz mi, kto je tvoj priateľ a ja ti poviem, kto si. Tak je to i v duchovnom živote. S kým sme, takí sme. Čím viac sme s Bohom, tým viac sme mu podobní a Boh je láska hovorí sv. apoštol Ján.

Modlitba je stretnutie s Bohom. Posledné mesiace nám nebeská matka často zdôrazňuje: „buďte modlitbou“ inými slovami – stretávajte sa s láskou. Sv. Terézia Avilská hovorí o modlitbe, že je to stretnutie s tým o kom vieš, že ťa miluje. Nemáme rozdeľovať život na dve časti – v modlitbe a po modlitbe. To znamená, že sa máme premeniť na neprestajný kontakt s láskou. Žiť s Bohom a nikdy nie sám. Boh je stále s nami, záleží od nás či chceme byť my s ním.

Sv. Pavol píše: „v Bohu žijeme, hýbeme sa a sme“. Mária nám opakuje: „Modlitba je život; modlitba je to, po čom ľudské srdce túži; nech sa vám modlitba stane krídlami pre stretnutie s Bohom; buďte modlitbou a láskou vy, ktorí ste od samého počiatku povedali ‚áno‘ môjmu pozvaniu; nech je vaša modlitba silná ako mohutná skala; buďte ľuďmi modlitby; nezabudnite, že modlitba je tajomný kľúč stretnutia s Bohom; nech sa vám modlitba stane životom.“

S modlitbou sa všetko inak prežíva. Modlitba koná zázraky, v ľudských srdciach i vo svete. Matka vie o našich problémoch, utrpeniach, ťažkostiach, nepokojoch. Pripomína nám svoju skúsenosť, aby sme robili tak ako ona: odovzdávali v modlitbe všetko do Božích rúk, tak ako nás povzbudzuje žalmista: „zlož svoju starosť na Pána a on sa o všetko postará, budem volať k Pánovi a on ma zachráni“.

S Máriou kráčať cestou svätosti znamená pretvárať vieru na skutky lásky…

Mária nám radí povzbudzovať sa príkladmi svätých. Aj oni boli tak, ako my pokúšaní, sklamaní, utrápení, ale vždy vynaliezaví v tom ako prekonávať prekážky s Bohom. Mária je kráľovnou všetkých svätých. Ona a Cirkev idú stále spolu, hovorí Svätý Otec František. V tomto období nás Cirkev v liturgických čítaniach pozýva viac rozmýšľať o posledných veciach, večnom živote, o smrti.

Tak vidíme i v posolstve z 25.10., ktoré nám dáva Panna Mária pár dní pred Sviatkom všetkých svätých, keď nám hovorí: „Nech sú svätí pre vás vzorom a povzbudením k svätosti. Boh vám bude blízko a vy budete obnovení pri hľadaní osobného obrátenia.“

083Panna Mária prichádza i v našich modlitbách z večnosti na zem, aby zobrala všetky naše starosti, problémy, ťažkosti do neba a pomáhala nám. Od začiatku svojich zjavení nám hovorí: „Prišla som, aby som vás viedla cestou svätosti.“

Panna Mária prichádza i v našich modlitbách z večnosti na zem, aby zobrala všetky naše starosti, problémy, ťažkosti do neba a pomáhala nám…

Ona je náš vzor. Jej pozemský život bol prežitý v láske k Bohu a blížnym. Na ceste svätosti sa s Máriou učíme byť konkrétni, milovať Boha a blížnych. Materinským spôsobom nám pripomína Ježišove prikázanie lásky: „Bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

S Máriou kráčať cestou svätosti znamená pretvárať vieru na skutky lásky. Milovať a dávať. Viera pretvorená do skutkov lásky nás privádza k nádeji a srdce sa napĺňa radosťou.

Modlitba:

Mária zjednotení s tebou a so všetkými svätými odovzdávame všetky svoje starosti, problémy, utrpenia, nepokoj do Božích rúk. Pomôž nám spomenúť si, že Boh je stále s nami, zvlášť vtedy, keď je ťažko. Pomáhaj nám kráčať cestou svätosti, na ktorú nás pozývaš. Amen.

 

Predchádzajúce

“Postite sa srdcom”: Pôst a vďačnosť (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Nech sú pre vás svätí povzbudením (páter Ljubo Kurtovič, OFM)