Nedovoľte, aby vám skúšky zatvrdili srdce (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. apríla 2020.

„Drahé deti! Nech je pre vás tento čas povzbudením k osobnému obráteniu. Modlite sa, deti moje, v samote k Duchu Svätému, aby vás posilnil vo viere a dôvere v Boha, aby ste boli dôstojnými svedkami lásky, ktorou vás Boh obdarúva prostredníctvom mojej prítomnosti. Deti moje, nedovoľte, aby vám skúšky zatvrdili srdce a aby vaša modlitba bola ako púšť. Buďte odrazom lásky Božej a svojimi životmi vydávajte svedectvo o zmŕtvychvstalom Ježišovi. Ja som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

NEDOVOĽTE, ABY VÁM SKÚŠKY ZATVRDILI SRDCE

Čo je to za čas, o ktorom hovorí Mária? Je to milostivý čas – veľkonočný i májový, ktorý patrí výnimočne jej. Je to aj čas očakávania Ducha Svätého, ale i čas skúšky pandémie. Mária nám radí, ako ho máme prežívať – „nech je pre vás podnetom k osobnému obráteniu“. Vo všetkom tom, čo sa teraz, možno i dramaticky, odohráva, ona zaostruje náš pohľad na vlastné srdce: na môj návrat k Otcovi.

To je teraz najdôležitejšie. V jej škole v Medžugorí sa učíme, že obrátenie znamená rozhodnúť sa milovať Božou láskou. Vždy začínať od seba, pod svetlom Božej lásky preverovať svoje srdce. Intenzívne si klásť otázku: Aká je moja láska? Bolo jej vždy dosť?  Iba láska nám otvorí bránu raja.

„Vy, deti moje, vy by ste sa mali starať iba o svoju dušu, pretože ona je to jediné, čo vám na tejto zemi patrí. Prinesiete ju špinavú alebo čistú pred nebeského Otca.“ Hovorí nám vo svojich posolstvách.

Keď bude moja duša čistá, naplnená Božou láskou, všetkým okolo mňa bude dobre. Pozvanie k osobnému obráteniu je počiatok obrátenia sveta. Srdce naplnené Božou láskou je silnejšie ako všetko zlo.

Počas pandémie sme sa ocitli v izolácii, teda v prinútenej samote. Mnohí pociťujú opustenosť, neistotu, strach i zúfalstvo. Niekto proti samote bojuje televíziou, internetom, a niekto útekom pred stretnutím sa s ňou tvárou v tvár i alkoholom, agresivitou… Samota bez Božej prítomnosti môže byť ničiaca.

Mária nás volá do dobrovoľnej samoty. Tak ako to robil Ježiš. V Svätom písme čítame ako Duch Svätý vnukol Ježišovi, aby odišiel na púšť do samoty; keď ho národ chcel urobiť kráľom, Ježiš sa utiahol do samoty; pred veľkými zázrakmi, po zázrakoch Ježiš odchádzal do samoty; i svojich učeníkov volal do samoty. Jeho život bol prepletený chvíľami aktivity a chvíľami samoty.Utiahnutím sa do samoty sa vzdialime od mnohých hlasov, ktoré nás obklopujú, aby sme mohli rozlíšiť, ktorý z tých hlasov pochádza od Ducha Svätého a prináša nám istotu.

Mária nás volá v samote prosiť Ducha Svätého o silu viery a dôvery v Boha, aby sme boli dôstojnými svedkami lásky, ktorou nás Boh obdaruje skrze jej prítomnosť. Toto pozvanie je krátkym opisom zoslania Ducha Svätého na apoštolov modliacich sa s ňou.

Je to zázračná premena. Tak veľmi ju potrebujeme v tomto čase, keď je svet hladný po Božej láske bez toho, aby si to uvedomoval. Zdá sa, že viac ako kedykoľvek doteraz svet potrebuje lásku. Stále platí, že Duch Svätý plus Mária znamená láska.

„Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou otvorili Bohu tak, aby Duch Svätý začal vo vás a skrze vás konať zázraky; modlite sa a robte to, čo vám vnukne Duch Svätý; nech k vám v tichosti hovorí Duch Svätý a dovoľte mu, aby vás obrátil a menil; každá modlitba, ktorá prichádza z lásky, vás zjednocuje s mojím Synom a Duchom Svätým. On vás osvecuje a robí mojimi apoštolmi, ktorí všetko, čo budú robiť, budú robiť v mene Pánovom. Budú sa modliť skutkami a nielen slovami, pretože milujú môjho Syna a chápu cestu pravdy, ktorá vedie k večnému životu.“ Poučuje nás Panna Mária.

Akoby nás prosila, keď hovorí: „Nedovoľte, aby skúšky zatvrdili vaše srdce a modlitba bola ako púšť“. Z bolestivých skúsenosti, zo sklamania, neistoty, strachu, uzatvorenia sa do seba sa môže srdce zatvrdiť. Modlitba môže byť bez plodu, sterilná ako púšť. To je vtedy, keď sme bez lásky. Ak sa nenaučíme milovať,  srdce môže zostať kameňom naveky.

Kto môže urobiť naše srdce milujúcim a plodným, ak nie Duch Svätý a Mária? Čítame o tom aj v tomto liturgickom veľkonočnom období, ako sa z vystrašených učeníkov stávajú odvážni svedkovia vzkrieseného Pána.

„Ja som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou“, opakuje nám nebeská Matka svoje vyznanie lásky. Vráťme sa k tým momentom, keď sme zakúsili jej lásku. Poďakujme za to a uvidíme, čo to v nás spôsobí, keď budeme odpovedať na jej lásku láskou v konkrétnych skutkoch obrátenia. A to je záujem o blížnych, starostlivosť o chudobných, odpustenie, prijatie a znášanie kríža i nepríjemností v nasledovaní Ježiša a Márie.

Modlitba:Mária, s radosťou sa ti odovzdávame do tohto času, ktorý ti výnimočne patrí. Pomôž nám pracovať na svojom osobnom obrátení. S tebou voláme, Duchu Svätý, príď, posilni nás vo viere i dôvere k Bohu, osloboď nás od strachu, ktorý zatvára a zatvrdzuje srdcia. Duchu lásky, zostúp na nás, premeň nás, naplň nás, urob nás odvážnymi v láske. Mária, ďakujeme ti za to, že nás miluješ a že si s nami. Prosíme, daj sa poznať tým, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. Amen.

Predchádzajúce

Aj ty si pozvaná

Ďalej

Milovaná láska (Slavko Barbarić OFM)