Nestrácajte nádej, ktorú vám prinášam (Terézia Gažiová)

Nebeský Otec nám posiela na zem Máriu, aby nám pomohla hľadať, čo je stratené. Preto sme v tejto dobe svedkami mnohých zjavení Panny Márie na zemi. Mnohí nazývajú túto dobu Máriinou. V Medžugorí sa už 35 rokov odohrávajú príbehy so šťastným koncom, podobenstvá o stratenom synovi, ktorý sa našiel, nájdenej ovci, drachme, poklade.

Máriina milostivá prítomnosť, modlitba, svätosť spôsobujú precitnutie a túžbu vrátiť sa domov k Otcovi. S Máriou i dnes žijúc jej posolstvo môžeme nájsť stratený pokoj srdca, zmysel života, lásku, radosť… S ňou sa ľahko nachádza stratené. Medžugorie je skutočne nádejou sveta, ako ho nazval Svätý Otec Ján Pavol II.

Toľkokrát sme počuli jej láskavé upokojenie: „Moje srdce starostlivo sleduje každý váš krok. Deti moje, ja rozumiem vašim bolestiam a utrpeniam. Kto by vám rozumel lepšie ako matka?“; „Milujem vás a som s vami .“

Mladifest_

S ňou sa ľahko nachádza stratené…

Aj dnes sa s nami delí so svojou bolesťou – „Pozerám sa na vás a vidím vás stratených i v srdci nemáte modlitbu ani radosť.“ Ona nás nenecháva bez riešenia tejto situácie a ponúka nám východisko – modlitbu ako návrat k Otcovi. Pomenuje diagnózu našich sŕdc, ale hneď nám ponúka i recept.

„Modlitba je to, po čom ľudské srdce túži, nedarí sa vám, lebo sa nemodlíte. Drahé deti, prosím vás, otvorte sa a začnite sa modliť! Modlitba vám bude radosťou: keď sa začnete modliť, nebude vám nudná, lebo sa budete modliť z radosti.“ 

„Drahé deti, vy nemôžete pochopiť, akú hodnotu má modlitba, pokiaľ sami nepoviete: teraz je čas modlitby, teraz mi nie je dôležité nič iné, teraz mi nie je dôležitý nikto okrem Boha!“ 

„Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo modlitba koná zázraky v ľudských srdciach a vo svete. Nech je vám modlitba ako vzduch, ktorý dýchate, a nie ťarcha.“ 

Modliť sa znamená budovať dom na skale originálnym spôsobom, započuť nežný hlas v tichosti srdca, ktorý nás vedie…

Napriek tomu, že o tom vieme, ťažko sa rozhodujeme pre modlitbu. Zo skúsenosti vieme že „to, čo za niečo stojí, nás aj niečo stojí.” Vždy vyhrávame, keď sa napriek všetkému rozhodneme modliť. Modliť sa znamená budovať dom na skale originálnym spôsobom, započuť nežný hlas v tichosti srdca, ktorý nás vedie. Nikto nám nemôže povedať to, čo nám hovorí Pán. O ňom vieme: že nikdy tak človek nehovoril, „všetci sa divili milým slovám, ktoré vychádzali z jeho úst.“ Rozhodnutie je na nás. My vyberáme ako budeme prežívať tento deň. Mária nás povzbudzuje: „Modliť sa lepšie je milosť, ktorú získavajú tí, čo sa modlia viac. A modliť sa viac je naše osobné rozhodnutie.“

„Modlite sa, modlite sa, modlite sa až kým sa vám modlitba nestane radosťou.“ Radosť rozdávaním rastie. Pri stretnutí Márii a Alžbety dieťa poskočilo od radosti v Alžbetinom lone, radosť naplnila všetkých pri Ježišovom narodení. V modlitbe s Máriou i my môžeme zakúsiť radosť stretnutia s Ježišom. Ten istý Ježiš, ktorý prišiel na svet skrze Máriu, chce prichádzať na tento svet aj prostredníctvom nás. Môžeme ho prijať v modlitbe, v Eucharistii, v jeho slove. Radosť je plod spojenia s Bohom. Boh je radosť, ktorú hľadáme.

Modlitba:

Mária, ďakujeme ti, že nás nespúšťaš z očí. V modlitbe s tebou sa chceme vracať domov k Otcovi. S tebou chceme hľadať všetko, čo je stratené. Pomôž nám vybojovať si každý deň čas na tiché stretnutie s Bohom v modlitbe. S tebou prosíme za tých, ktorí stratili cieľ, nádej, zmysel života. Premieňaj nás vo svojom srdci Mária. Chceme sa stávať podobnými tebe, v modlitbe prijímať radosť a prinášať ju druhým. Amen.

Predchádzajúce

Chlieb a voda – pokrm pútnikov

Ďalej

V srdci nemáte modlitbu ani radosť (M.M.)