Nevzdajte sa modlitby (Terézia Gažiová)

Mária nám 36 rokov v Medžugorí našepkáva, aby sme otvorili a dovolili Bohu vstúpiť. Aj my sa môžeme stretávať s Bohom, tak ako ho stretajú svätí. Svätý Augustín, ktorého sviatok sme slávili nedávno hovorí: „Ty si bol vnútri a ja vonku a tam som ťa hľadal. Ošklivo som sa vrhal na krásne veci, ktoré si stvoril. Bol si so mnou a ja som nebol s tebou. Držalo ma ďaleko od teba to, čoho by nebolo, keby to nebolo v tebe. Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu. Žiaril si, skvel si sa a zahnal si moju slepotu. Šíril si vôňu, ja som si jej vdýchol a dychtím po tebe. Okúsil som a teraz som lačný a smädný. Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji.“

Aká neobyčajná je láska Božia, skláňa sa pred človekom s rešpektom. „Boh dal všetkým slobodu, ktorú si v láske vážim a pred ktorou sa v pokore skláňam.“ – opakuje nám nebeská Matka. „Nezabúdajte, deti moje, vaša sloboda je vašou slabosťou, preto nasledujte moje posolstvá s vážnosťou.“

V tom dnešnom nám toľkokrát zdôrazňuje vážnosť modlitby, keď nám hovorí: „Buďte ľuďmi modlitby, modlite sa, až kým sa modlitba nestane pre vás radosťou a stretnutím s Najvyšším, satan vás chce odvrátiť od modlitby, modlitba je tajný kľúč stretnutia s Bohom, nevzdajte sa modlitby.“ Také jednoduché a také intenzívne volanie. V posolstve je sedem viet a v šiestich nám Panna Mária hovorí o modlitbe.

„Už samotná túžba a rozhodnutie – chcem sa modliť srdcom je modlitbou srdca“ (páter Slavko Barbarič OFM)

Stať sa človekom modlitby znamená stať sa podobným Ježišovi. Ako jeho učeníci. Keď ho videli modliť sa, boli fascinovaní a zvolali: „Pane, nauč nás modliť sa“. Touto otázkou sa začínajú zaoberať i milióny pútnikov, ktorí prešli Medžugorím.

Mária na ňu odpovedá skúsenosťou, 00v ktorej rástla s Ježišom. Vedie nás krok za krokom, trpezlivo nám opakuje, že bez modlitby nemôžeme žiť, bez modlitby nemáme ani pokoj ani radosť, ani budúcnosť. Bez modlitby nemôžeme pochopiť všetko to, čo Boh plánuje skrze každého z nás.

Raz sa spýtali pátra Slavka Barbariča: Ako sa modliť srdcom? Odpovedal: „Už samotná túžba a rozhodnutie – chcem sa modliť srdcom je modlitbou srdca“.

Každý deň musíme ísť do školy modlitby, v nej neexistujú prázdniny…

DSC06517Zo skúsenosti vieme, že keď niektoré veci robíme častejšie, lepšie sa nám daria. Tak je to i s modlitbou. Kto sa modlí viac, modlí sa lepšie. Modliť sa viac je naše osobné rozhodnutie a modliť sa lepšie je milosť daná tým, ktorí sa modlia viac.

Ježiš, Mária, svätí sú pre nás príkladom ako sa máme stále modliť a neochabovať.

Ježiš sa modlí v noci, pred zázrakom, po zázraku, pred prácou, po práci, jeho oči sú stále upreté na nebo. Ježiš často prebdel celú noc v modlitbe. A keď bol v úzkosti ešte viac sa modlil. Tak nás to učí i Mária. Poslúchnime ju, ona nás vedie ako Matka.

Modlitba:

Nebeský Otec, ďakujeme ti za Máriu, ktorú nám posielaš, aby znovu zhromaždila všetky svoje deti k modlitbe. S tebou Mária prosíme za tých, ktorí ešte nestretli v modlitbe lásku. Pomôž nám nevzdať sa modlitby, zvlášť, keď je ťažko. Odovzdávame sa tvojmu vedeniu, lebo vieme že modliť sa s tebou, znamená objať celý svet a priviesť ho k Ježišovi. Amen.

Predchádzajúce

“Postite sa srdcom”: Vzbudzovať túžbu po Bohu (Slavko Barbarić OFM)

Ďalej

Modlitba – kľúč stretnutia s Bohom (páter Ljubo Kurtovič, OFM)