Nezabudnite, že vás milujem (Terézia Gažiová)

Panna Mária sa s nami zdieľa s bolesťou, keď nám hovorí – „Vidíte, počujete, cítite, že v mnohých srdciach niet Boha. Nechcú ho, pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú pokoj.“ Nevedieť o tom, že Boh nás miluje je najťažšia  choroba človeka. Preto k nám Pán posiela už takmer 33 rokov svojho posla lásky Máriu. Jej cieľom je priblížiť nás k Božej láske; ranených, ubolených nás privádzať k Bohu. Panna Mária  nezostáva iba pri „stanovení diagnózy – nedostatok Božej lásky“, ale nás aj učí ako liečiť túto chorobu. Dnes nám hovorí: „modlite sa, žite Božie prikázania.“
V modlitbe nás Božia prítomnosť premieňa, napĺňa nás pokoj. Modlitbou sa približujeme k Bohu, s otvoreným srdcom môžeme prijať jeho lásku. V modlitbe sa rodí túžba odpovedať na jeho lásku láskou. Modliť sa znamená milovať.

V Máriinej škole sa učíme milovať konkrétne, nie sentimentálne. Ona nám pripomína Ježišove jasné a jednoduché slová: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania“ (Jn 14, 15). Všetky Božie prikázania nás aj tak napokon privádzajú k láske.

Keď nám Mária hovorí buďte modlitbou, chce nás pozvať – buďte láskou! Ona je náš ideál, Mária je skutočne modlitba. Jej pozemský život bol pokorným splynutím s Božou vôľou, darovaním sa v službe Pánovi a blížnym.

Dnešné posolstvo je pred nami  jednoduchou výzvou cvičiť sa v láske.

Keď sa budeme snažiť každú chvíľu bdieť v láske, láska prenikne náš život kdekoľvek sa budeme nachádzať – doma, v práci, v škole, na ulici…  Takto budeme vydávať svedectvo o Bohu, jeho láske. Tam, kde je láska, tam je Boh – píše evanjelista Ján – apoštol lásky v Máriinej škole.

Aký je to dar pochopiť svoju úlohu na tejto zemi, vedieť, že sme milovaní a darovať lásku ďalej. Veľmi rada si spomínam na skúsenosť vizionárky Márii Pavlovič: „keď sa mi Panna Mária zjavuje, prichádza s takou pokorou, že mám pocit akoby som ja bola kráľovnou a ona prichádza, aby mi slúžila.“

…V Máriinej škole sa učíme milovať konkrétne, nie sentimentálne…

Milovať znamená darovať seba – odovzdáva nám svoje spoznanie sv. Terezka z Lisieux.

I dnes nám nebeská Matka vyznáva lásku a pripomína „nezabúdajte – ja som s vami a milujem vás.“ Mária s nami počíta. Zamilujme si Máriinu pokoru, jej tiché, nenápadné slúženie v modlitbe, úsmeve, malých gestách s veľkou láskou. Darujme jej plnenie povinností s láskou a aj vtedy bude prichádzať Ježiš prostredníctvom Márie na túto zem.

Pripomeňme si niekoľko jej milujúcich pozvaní: „Drahé deti, s veľkou láskou a trpezlivosťou sa usilujem pretvoriť vaše srdcia podľa svojho srdca. Usilujem sa vás svojím príkladom naučiť pokore, múdrosti a láske, pretože vás potrebujem. Nemôžem bez vás, deti moje. Vyberám si vás podľa Božej vôle, jeho mocou vás posilňujem. Preto, deti moje, nebojte sa otvoriť mi svoje srdcia. Dám ich svojmu Synovi a on vám za to daruje Boží pokoj. Budete ho nosiť všetkým, ktorých stretnete, životom budete dosvedčovať Božiu lásku a skrze seba darujete môjho Syna“ (2. 1. 2013).

„Všetkých vás milujem. Vy všetci, všetky moje deti, vy všetci ste v mojom srdci. Všetci máte moju materinskú lásku a všetkých vás chcem viesť k poznávaniu Božej radosti. Preto vás pozývam. Potrebujem pokorných apoštolov, ktorí s otvoreným srdcom príjmu Božie slovo a pomôžu druhým, aby cez Božie slovo pochopili zmysel svojho života. Deti moje, aby ste to mohli, musíte sa naučiť cez modlitbu a pôst počúvať srdcom a poddávať sa. Musíte sa naučiť odmietať všetko to, čo vás vzďaľuje od Božieho slova a túžiť iba po tom, čo vás k nemu približuje“  (2. 9. 2013).

„Tu som začala s touto farnosťou a pozvala som celý svet. Mnohí to prijali, ale obrovský je počet tých, ktorí nechcú ani počuť ani prijať moje pozvanie. Preto vy, ktorí ste povedali Áno, buďte silní a rozhodní“ (25. 8. 2011).

„Volám všetkých, ktorí mi povedali ‚Áno‘, aby obnovili svoje zasvätenie môjmu Synovi Ježišovi a jeho Srdcu a mne, aby sme vás mohli ešte intenzívnejšie urobiť nástrojmi pokoja v tomto nepokojnom svete. Medžugorie je znamenie pre vás všetkých a pozvaním, aby ste sa modlili a uskutočňovali dané milosti, ktoré vám Boh dáva. Preto, drahé deti, prijmite vážne pozvanie k modlitbe“ (25.4.1992).

Modlitba:

Mária, ďakujeme ti za pozvanie do spoločnej modlitby s tebou. V tvojom srdci sa chceme stávať modlitbou. Opakujeme ti svoje ’áno’. Od teba, tvojim spôsobom sa chceme učiť vydávať svedectvo o Božej láske. Bdej s nami v láske. Nech je náš život preniknutý tvojou materinskou láskou, ktorou chceš milovať prostredníctvom nás. Amen.

Predchádzajúce

V škole lásky (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Vy buďte modlitbou (fra Ljubo Kurtović)