Novéna k 34. výročiu zjavení Panny Márie v Medžugorí

Drahí priatelia, pozývame vás k spoločnej modlitbe novény k Panne Márii ako poďakovanie za všetky milosti, ktoré sme prijali prostredníctvom jej príhovoru pred Najvyšším.

Novénu sa začíname  modliť spoločne s farnosťou Medžugorie 15. júna 2015. Počas novény budeme tí, ktorí žijeme v Medžugorí, vystupovať každý deň na Podbrdo a takto sa v modlitbe spájať spolu s vami. Novéna pozostáva z modlitby ruženca, a to na tieto úmysly:

  1. deň – modlime sa za vizionárov
  2. deň – modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo farnosti Medžugorie
  3. deň – modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie
  4. deň – modlime sa za zodpovedných v Cirkvi
  5. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v Medžugorí
  6. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria
  7. deň – modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh prostredníctvom Medžugoria
  1. deň – modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá vo svete, ktoré sú spojené s Medžugorím
  2. deň – modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja

Predchádzajúce

Modlite sa a verte v silu modlitby (fra Ljubo Kurtović)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2015