Novéna k 35.výročiu zjavení Panny Márie v Medžugorí

Drahí priatelia, pozývame vás k modlitbe novény, ktorú sa budeme modliť spoločne s farnosťou Medžugorie, k 35. výročiu zjavení Panny Márie. Budeme spoločne ďakovať Pánovi za dar prítomnosti Panny Márii, Kráľovnej pokoja.

Novénu sa začíname modliť v stredu, 15. júna 2016. Počas novény budeme tí, ktorí žijeme v Medžugorí, vystupovať každý deň na Podbrdo a modliť sa ruženec.

Každý deň sa modlíme:

 • Vzývanie Ducha Svätého: pieseň alebo modlitba;
 • modlitba slávnostného ruženca

Modlíme sa na tieto úmysly:

 1. deň, 15.06. — modlime sa za vizionárov
 2. deň, 16.06. — modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo farnosti Medžugorie
 3. deň, 17.06. — modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie
 4. deň, 18.06. — modlime sa za zodpovedných v Cirkvi
 5. deň, 19.06. — modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v Medžugorí
 6. deň, 20.06. — modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria
 7. deň, 21.06. — modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh prostredníctvom Medžugoria
 8. deň, 22.06. — modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá vo svete, ktoré sú spojené s Medžugorím
 9. deň, 23.06. — modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja

V modlitbe s vami, Svetlo Máriino

Predchádzajúce

„Moja prítomnosť je pre vás darom od Boha…“ (M.M.)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. jún 2016