NOVÉNA K 37. VÝROČIU ZJAVENÍ PANNY MÁRIE V MEDŽUGORÍ

Novéna pozostáva z modlitby ruženca, a to na tieto úmysly:

1. deň – modlime sa za vizionárov
2. deň – modlime sa za kňazov, ktorí slúžia vo farnosti Medžugorie
3. deň – modlime sa za veriacich farnosti Medžugorie
4. deň – modlime sa za zodpovedných v Cirkvi
5. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí boli v Medžugorí
6. deň – modlime sa za všetkých pútnikov, ktorí prídu do Medžugoria
7. deň – modlime sa za uskutočnenie všetkých plánov, ktoré má Boh
prostredníctvom Medžugoria
8. deň – modlime sa za všetky modlitbové skupiny a centrá vo svete, ktoré sú spojené s Medžugorím
9. deň – modlime sa na úmysly Kráľovnej pokoja

S pozdravom a modlitbou,
Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Medžugorská Panna Mária na Studničke v Pozbe

Ďalej

Posolstvo Panny Márie vizionárovi Ivanovi 15.6.2018 o 22.00 na hore Podbrdo, pri stretnutí modlitbovej skupiny