Novéna k Božiemu milosrdenstvu

Milí priatelia, dnes na Veľký piatok začína novéna k Božiemu milosrdenstvu. Modlime sa Korunku Božieho milosrdenstva.

V Denníčku sv. Faustíny je napísané: Novéna k Božiemu milosrdenstvu, ktorú mi prikázal Ježiš napísať a vykonať pred Sviatkom Božieho milosrdenstva. Začína sa na Veľký piatok. 

„Túžim, aby si tých deväť dní privádzala duše k prameňu môjho milosrdenstva,aby načerpali silu, úľavu a všetku milosť, ktorú potrebujú v ťažkostiach života a zvlášť v hodine smrti. Každý deň privedieš do môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky tieto duše privediem do domu môjho Otca. Budeš to robiť v tomto aj v budúcom živote. A neodmietnem nič žiadnej duši, ktorú privedieš k prameňu môjho milosrdenstva. Každý deň budeš prosiť môjho Otca pre moje bolestné umučenie o milosti pre tieto duše.“ (1209)

1PRVÝ DEŇ
„Dnes mi privedieš celé ľudstvo a zvlášť všetkých hriešnikov a ponoríš ich do mora môjho milosrdenstva. A tým ma potešíš v trpkom smútku, do ktorého ma privádza strata duší.“ Najmilosrdnejší Ježišu, ktorého vlastnosťou je zľutovávať sa nad nami a odpúšťať nám, nehľaď na naše hriechy, ale na našu vieru, ktorú máme v Tvoju nekonečnú dobrotu a prijmi nás do príbytku svojho najľútostivejšieho srdca a nedovoľ, aby sme sa z neho niekedy stratili. Pokorne Ťa prosíme pre Tvoju lásku, ktorá Ťa spája s Otcom i Duchom Svätým.

Ó, všemohúcnosť milosrdenstva Božieho, záchrana človeka hriešneho, Ty si milosrdenstvo a zľutovania more, pomáhaš tomu, kto ťa prosí pokorne.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na celé ľudstvo a zvlášť na úbohých hriešnikov. Toto ľudstvo prebýva v najmilostivejšom Ježišovom srdci a pre jeho bolestné umučenie preukáž nám svoje milosrdenstvo, aby sme oslavovali všemohúcnosť Tvojho milosrdenstva na veky vekov. Amen.

Predchádzajúce

Veľký týždeň v Medžugorí

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marec 2016