Novéna pred stretnutím na Ukrajine, 8. – 16. októbra

Drahí naši priatelia, rodiny, modlitbové skupiny, všetci, ktorí sa s nami modlíte, slúžite a snažíte sa žiť posolstvami Panny Márie vo svojich krajinách a farnostiach!

Stiahnúť modlitby novény

V poslednom posolstve z 2. októbra 2015 nám Panna Mária povedala: „Apoštoli mojej lásky, deti moje, pravdivým a jednoduchým srdcom sa zjednocujte v modlitbe akokoľvek ďaleko by ste boli od seba“. Chceme poďakovať každému jednému z vás za tento veľký dar – zjednocovať sa spolu v modlitbe; vedieť, že spoločne kráčame cestou, ktorou nás vedie naša nebeská Matka.

V sobotu, 17. októbra, sa budeme znovu spoločne modliť na VII. Medžugorskom stretnutí, ktoré sa uskutoční na Ukrajine v Mukačeve. Celé stretnutie môžete sledovať v priamom prenose od 8.00 do 19.00 na našej stránke www.svetlomariino.com/sk.

Na toto stretnutie by sme sa chceli pripraviť novénou, ktorú sa začneme modliť vo štvrtok, 8. októbra do piatku, 16. októbra. Spolu s Máriou budeme prosiť o dar Ducha Svätého, aby sa na tomto modlitbovom stretnutí uskutočnili všetky plány Kráľovnej pokoja. Pripojte sa k nám aj VY!

 

Modlitba novény:

Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty! (3x)

Desiatok k Duchu Svätému

Otče náš…, Zdravas´ Mária (10x)…, Sláva Otcu…, Ó môj Ježišu…

 

Ďakujeme Vám!

V modlitbe s vami, Svetlo Máriino

Predchádzajúce

S Máriou v modlitbe k Duchu Svätemu (М.М.)

Ďalej

Priamy prenos modlitbového stretnutia na Ukrajine