Odovzdať sa do Božích rúk

Nech je pochválený Pán Ježiš a Panna Mária.

Volám sa František, tohto roku som v Medžugorí oslávil 61. narodeniny. Do Medžugoria chodíme s manželkou Yvetkou ako pútnici od roku 1997. Minulý rok nás Panna Mária pozvala do spoločenstva Svetlo Máriino. Prijali sme toto pozvanie a od apríla minulého roku, s občasnými príchodmi na Slovensko, až do marca tohto roku sme strávili tento čas v škole a v službe Panny Márie.

Zažili sme chvíle pekné i náročné, ako to v živote chodí a ani život v Medžugorí nie je výnimkou. V práci sme dali výpoveď a cez ruky Panny Márie sme sa vložili do Božích rúk. Spoznávali sme a pociťovali cez rôzne situácie Máriinu a Božiu lásku. V službe pútnikom sme spoznali veľa zaujímavých a vzácnych ľudí. Boli medzi nimi aj zasvätené osoby. Učili sme sa láske, trpezlivosti a tolerancii. Keď nám niečo chýbalo, Pán nám vždy poslal dobrodincov a Božia prozreteľnosť nás vždy potešila a takto sa upevňovala naša viera.

Dni v práci a v modlitbe nám ubiehali veľmi rýchlo. Vzdali sme sa svojich istôt, ktoré sme mali doma (práca, byt, rodina) a dobrotivý Pán a Panna Mária nám to vynahradili svojou láskou a dobrotou. Každý mesiac sme boli na zjavení Panny Márie, ktoré mávala vizionárka Mirjana. Pán mi uzdravil chrbticu, sýtili sme sa Eucharistiou, modlitbou, adoráciou a spolunažívaním v spoločenstve. Teraz sme doma na Slovensku, momentálne v karanténe, kvôli koronavírusu.

Myslím, že nastal čas, aby sme sa všetci zastavili, zobrali do rúk ruženec, začali sa postiť a všetko obetovali Panne Márii za skoré víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca. Panna Mária ako dobrá matka chce od nás tak málo. Modlitbu, pôst, Eucharistiu, sviatosť zmierenia, čítanie Svätého písma. Vždy nás volá „drahé deti“. Vždy nám vyznáva svoju lásku. Pýtam sa sám seba často či sme toho hodní, či sa správame ako jej milované, drahé deti. Určite máme v týchto dňoch o čom premýšľať a na čom pracovať. Ďakujeme Panne Márií a nášmu Všemohúcemu Bohu, že sú stále s nami i v týchto ťažkých časoch. Ako sa bude vyvíjať  záleží aj od toho, akú my dáme odpoveď. V jej škole sa učíme nepozerať sa na druhých, ale začať od seba a presvedčujeme sa, aký dobrý je Pán.

Kráľovná pokoja, oroduj za nás.

František

Predchádzajúce

Túžim byť Máriiným apoštolom

Ďalej

Homília, pater Perica Ostojič, 31.03.2020