Otvorte brány srdca (Terézia Gažiová)

Čo sa stane, keď sa otvoria brány srdca pre Božiu lásku? A čo sa stane, keď sa pripútame k zemi a pozemským veciam? – o tom nám dnes hovorí Mária.

Pred nami sú dva výsledky: nádej, pokoj, láska alebo katastrofa – satan, ktorý nás váľa ako vietor morské vlny. Dom na skale a dom na piesku. Rozhodnutie je na nás. Nebeská Matka vie, že nemáme dostatok poznania, aby sme si hneď všimli pasce pozemských radostí.

Ona vie, že nie vždy sa rozhodneme správne. Pomáha nám, napomína nás. Cirkev ju nazýva Matkou dobrej rady. Vo svojich posolstvách nám hovorí: „Nebeský Otec vám dal slobodu, aby ste sa sami rozhodli a spoznali; Chcem vám pomôcť; viete, že vás nesmierne milujem; Boh dal všetkým slobodu, ktorú si v láske vážim, a pred ktorou sa v pokore skláňam“; „Drahé deti, iba modlitbou môžete premôcť každý satanov útok na každom mieste. Som s vami, ale nemôžem vám vziať vašu slobodu.  Nezabúdajte, deti moje, vaša sloboda je vašou slabosťou, preto nasledujte moje posolstvá s vážnosťou.“

„Keď sa strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, pozri na hviezdu, volaj Máriu…” (Svätý Bernard)

Svätý Bernard opisuje silu Máriinho príhovoru: „Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred víchric a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, neodvracaj oči od svetla tejto hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili vlny. Keď sa strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť alebo žiadostivosť tela, pozri na Máriu.

Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa chce pohltiť pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, mysli na Máriu. V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš. Jej sa drž a nepadneš. Pod jej ochranou nebudeš poznať strach. Keď ťa bude ona viesť, neunavíš sa. Keď ti bude ona milostivá, dosiahneš cieľ.”

Máriine volanie: „Otvorte brány srdca, aby vo vašom srdci rástla nádej, pokoj i láska, ktorú dáva iba Boh“, je pozvaním k modlitbe. Je to pozvanie zastaviť sa a odísť do ústrania ako Ježiš po namáhavom dni, v strede všetkých aktivít, v noci, zavčasu ráno, v utrpení, v úspechu i neúspechu. Pozvaní sme neustále sa modliť a neochabovať.

Láska je kľúč, ktorým sa otvárajú brány srdca. A Boh je láska…

Láska je kľúč, ktorým sa otvárajú brány srdca. A Boh je láska, hovorí nám apoštol Ján. Iba on vie, čo sa nachádza ukryté za bránami nášho srdca. My často ani sami nevieme čo tam je. Pochybujeme, strácame nádej, nevidíme zmysel. Iba on jediný je schopný odpovedať na naše otázky, ukázať správny smer, potešiť, povzbudiť. Dovoľme Bohu prihovárať sa našim srdciam. Iba on má slová večného života.

Mária pozná silu odovzdania sa Bohu v modlitbe. Učí nás krok za krokom otvárať srdce Pánovi, budovať s ním pravidelný, úprimný vzťah priateľstva. Hovorí nám: „Otvorte svoje srdcia a dajte Bohu svoj čas, aby sa on stal vaším priateľom. Keď sa utvorí pravé priateľstvo s Bohom, žiadna búrka ho nemôže zničiť.” 

Viera je dôverný, priateľský vzťah – veríme tomu, kto nás miluje. Rastie a rozvíja sa modlitbou, čítaním Božieho slova. Pozorujúc Máriin príklad učíme sa veriť, že nech by sa dialo čokoľvek náš život je v Božích rukách a jej srdci, ktorému ju prisľúbené víťazstvo. Odovzdávajme sa v modlitbe Božej láske, aby sme sa stávali Máriiným svetlom, jej odrazom žijúc jej posolstvá, tak ako si to praje.

Modlitba:

V tvojom srdci Mária chceme otvárať brány srdca Ježišovi. Ty vieš, aké ťažké je pre nás zanechať pozemské starosti a sadnúť si k Ježišovým nohám ako Mária z podobenstva o Marte a Márii. Pomôž nám vybrať si deň čo deň lepší podiel. Uč nás Mária úplne sa odovzdať Pánovi, aby sme napriek všetkým vnútorným zápasom a búrkam boli v ňom pre druhých radosťou a príkladom svojho života. Amen.

 Foto: pexels.com 2x

Predchádzajúce

Zabudnutý pôst

Ďalej

S vami chcem zdieľať nebeskú radosť (M.M.)