Otvorte sa (Terézia Gažiová)

Každé zjavenie Panny Márie je vyznaním Božej lásky k nám a pozvaním k obráteniu. „Prichádzam medzi vás z lásky, ktorá nemá konca, z nesmiernej lásky nekonečného nebeského Otca“ – hovorí nám často vo svojich posolstvách Mária. Aj dnes nás volá: „Otvorte sa, žite Božie prikázania, milujte Boha nadovšetko!“

Milovať nadovšetko môžeme vtedy, keď cítime, že sme milovaní.  Jedným z najdôležitejších úmyslov, za ktorý nás Panna Mária pozýva modliť sa, je modliť sa za skúsenosť Božej lásky. Milióny pútnikov putujúcich do Medžugoria svedčia: „Tu som zakúsil Božiu lásku, pocítil som, že Boh ma miluje a môj život sa začal meniť.“ Otvárame sa tomu, koho máme radi, komu veríme.

Čím viac niekomu veríme, tým viac sa mu otvoríme. Je to proces, ktorý si vyžaduje trpezlivosť, vytrvalosť a čas.

Obdobie veľkého pôstu je časom otvárania sa. Je to milostivý čas pre rast v láske, práce nad sebou, snahy milovať viac. Mária nám ponúka prostriedky, ktoré nám často pripomína. Je to modlitba, čítanie Svätého písma, pôst, dobré skutky.

Stále sme v nebezpečenstve stať sa podobní ľuďom z evanjelia, ktorí hovoria a nekonajú. Ježiš nám hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje prikázania.“ – 1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. 2.Nevezmeš meno Božie nadarmo. 3. Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil. 4.Cti otca svojho i matku svoju. 5.Nezabiješ. 6.Nezosmilníš. 7. Nepokradneš 8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. 9.Nepožiadaš manželku blížneho svojho. 10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho čo jeho je.

Prestúpiť jedno z nich znamená porušiť všetky ostatné. Sú nám darované ako dopravné značky, aby sme sa vedeli zorientovať na životnej ceste a šťastne prišli do cieľa. Ako hovorí Mária – „Deti moje, žite Božie prikázania, aby vám bolo dobre na zemi.“

Prikázania sú spovedným zrkadlom a hlasom nášho svedomia. Môžeme byť slepí, hluchí, zatvorení. Preto potrebujeme nadprirodzenú Božiu milosť, aby sme sa znovu prebudili. Tam, kde prichádza Mária, začína obrátenie. Medžugorie sa nazýva spovednicou sveta. Ona nás vedie k Ježišovi.

Ježiš pred svojim odchodom k Otcovi myslel na všetko, ustanovil sviatosti, aby prostredníctvom nich prúdila do našich duší neviditeľná milosť Božia.

V Máriinej škole je to predovšetkým svätá spoveď a Eucharistia. Nebeská Matka nám pripomína: „Nech sa svätá spoveď stane prvým skutkom obrátenia, a potom, drahé deti, rozhodnite sa pre svätosť.“ 

„Vo veľkej Božej láske prichádzam dnes k vám, aby som vás viedla cestou pokory a tichosti. Prvé zastavenie na tejto ceste je spoveď. Odhoďte svoju pýchu a pokľaknite pred môjho Syna. Pochopte, že nemáte nič a nemôžete nič. Jediné, čo je vaše a čo vlastníte je hriech. Očistite sa a prijmite tichosť a pokoru. Môj Syn mohol zvíťaziť silou, ale vybral si tichosť, pokoru a lásku. Nasledujte môjho Syna. Dajte mi svoje ruky, aby sme spoločne vystúpili na horu a zvíťazili.“

„Pozývam vás, aby Eucharistia bola životom vašej duše. Žite Eucharistiu s radosťou, pretože v Eucharistii sa vám môj Syn vždy a znova daruje a svojím príkladom ukazuje lásku a obetu k blížnemu.“

Nezabudnite, že v Eucharistii, ktorá je srdcom viery, je môj Syn stále s vami. Prichádza k vám a s vami láme chlieb, pretože, deti moje, kvôli vám zomrel, vstal z mŕtvych a znovu prichádza.“

„Svet je v okamihu pokušenia, pretože zabudol a opustil Boha. Preto vy, deti moje, buďte tí, ktorí hľadajú a nadovšetko milujú Boha. Som s vami a vediem vás k môjmu Synovi, ale vy musíte povedať svoje ÁNO v slobode Božích detí.“

„Svet a svetské pokušenia vás podrobujú skúškam, ale vy sa pozerajte na Božie stvorenia, milujte Boha nadovšetko.”

V Božej milosti a s Máriinou pomocou dokážeme prekonávať všetky skúšky.

Modlitba:

Pod tvoju ochranu sa utiekame Panna Mária, sprevádzaj nás a prihováraj sa za nás zvlášť v časoch ťažkých skúšok a pokušení. Tebe odovzdávame tento milostivý čas pôstu, pomôž nám vytrvalo žiť Božie prikázania a milovať Boha nadovšetko. Amen.

Predchádzajúce

S pátrom Slavkom počas pôstu

Ďalej

Milujte Boha nadovšetko (páter Ljubo Kurtovič, OFM)