Otvorte svoje srdcia milosti (Terézia Gažiová)

„Deti moje, modlitba robí zazraky. Keď ste unavení a chorí, a keď nevidíte zmysel vašho života, vezmite si ruženec a modlite sa, modlite sa až kým sa vám modlitba nestane radostným stretnutím s vašim Spasiteľom. Ja som s vami, prihováram a modlim sa za vás, deti moje“ (25.4.2001).

„Dnes vás pozývam, aby ste sa  so živou vierou začali modliť ruženec. Potom vám budem môcť pomáhať. Drahé deti, vy chcete získať milosti, ale sa nemodlíte. Nemôžem vám pomôcť, lebo nechcete začať. Drahé deti, pozývam vás, aby ste sa modlili ruženec a aby sa vám ruženec stal záväzkom, ktorý budete vykonávať s radosťou. Potom pochopíte, prečo som tak dlho s vami. Chcem vás naučiť modliť sa. “ (12.6.1986)

Pri jednej príležitosti Panna Mária pozvala modlitbovú skupinu vizionárky Jeleny k rozjímaniu. Mali si predstaviť lúku plnú rôznych kvetov. Niektoré boli malé, iné veľké, niektoré boli farebné, ale neboli otvorené… Panna Mária ich pozvala, aby pozorovali, ktoré kvety sú  najviac otvorené a pritom najkrajšie. Odpovede boli rôzne, niekto povedal, že sú to najväčšie kvety, iní, že sú to slnečnice. Správna odpoveď však znela – všetky kvety. Je to úplne jedno, či sú maličké alebo veľké. Každý kvet svojím spôsobom je najkrajší. A najviac otvorený je ten, ktorý sa úplne otvoril slnku. Vtedy vydal zo seba všetku svoju krásu. Môžeme sa nadchýnať jedinečnou krásou každého kvetu. Každý z nás je iný, máme rôzne dary. A najkrajší sme vtedy, keď sa úplne otvoríme Bohu. Nakoľko sa otvoríme, to závisí od nás. Kvety si nezávidia. Slnko svieti rovnako na všetky kvety.

I dnes nás Mária pozýva, aby sme sa otvorili milosti ako kvet slnku, potešovali druhých modlitbou a láskou. V posolstve z 25. 12. 1991 nás Panna Mária pozvala, aby sme vydali zo seba všetko: „Preto vy, ktorí ste povedali, že ste moji a hľadáte moju pomoc, vydajte všetko zo seba.“

…jedine Ježišova láska zvíťazí…

Čo je to za milosť, ktorú nám Boh dáva skrze Máriu? Čo sa to deje, keď sa srdce otvorí ako kvet pre jej nežnú materinskú lásku? Viditeľné odpovede na tieto otázky môžeme nájsť i vo svedectve nového svätého Jána Pavla II. On sa dôverne privinul k Márii ako Ježišov milovaný učeník Ján. Úplne sa pre ňu otvoril, svojím vyznaním lásky „Totus tuus“ a konkrétnym životom evanjelia nám v dnešnej dobe ukazuje spôsob, ako je možné stať sa modlitbou a láskou.

V časoch nacistického režimu svätý Ján Pavol II. odkrýva silu lásky: „Zvíťazíme láskou, nie zbraňami, zlo je samozničujúce. Ak láska nezvíťazí, zlo sa vráti v inej podobe, pod iným menom.“ Počas komunistického prenasledovania povzbudzoval mladých: „Prejavte lásku k životu, ukážte svetu lásku, prejavte úctu k životu!“

Panna Mária nás vo svojich posolstvách učí modliť sa a milovať. „Modlitbou a vašou láskou sa vydá svet na lepšiu cestu a svetu zavládne láska“ (25. 4. 2005). „Drahé deti, láskou dosiahnete všetko, aj to, čo pokladáte za nemožné“ (28. 2. 1985). „Modlite sa a milujte, drahé deti! S láskou môžete urobiť aj to, čo sa vám zdá nemožné“  (7. 11. 1985).

„Nenávisť plodí nesvár a nevidí nikoho a nič. Pozývam vás, aby ste vždy zachovávali svornosť a pokoj. Zvlášť, drahé deti, pôsobte s láskou na mieste, kde žijete! Nech vám je vždy jediným prostriedkom láska! Láskou obrátite na dobro všetko, čo satan chce zničiť alebo privlastniť si. Iba tak môžete byť úplne moji a ja vám môžem pomáhať“ (31. 7. 1986).

Jedným z prostriedkov ako sa úplne otvoriť pre milosti skrze Máriu je modlitba svätého ruženca. Opakovaním Zdravas Mária prichádza nám na pomoc, premieňa a formuje nás na svojich apoštolov lásky a modlitby.

…Zasväcovaním sa Máriinmu Nepoškvrnenému srdcu,

napodobňovaním jej skrytého života, darujeme svoj život Pánovi

tým najjemnejším a najnežnejším spôsobom – srdcom matky…

„Boh ma poslal medzi vás, aby som vám pomohla. Keď chcete, zoberte si ruženec. Už samotný ruženec môže urobiť zázraky vo svete i vo vašom živote“    (25. 1. 1991).

„Osobitne pozývam všetkých tých, ktorí sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby sa stali príkladom pre ostatných. Pozývam všetkých kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, aby sa modlili ruženec a učili ho modliť sa ostatných. Deti moje, ruženec mám zvlášť rada. Prostredníctvom ruženca mi otvorte svoje srdce, a môžem vám pomôcť“  (25. 8. 1997). „S ružencom v ruke a láskou v srdci poďte so mnou. Vediem vás k Vzkrieseniu v mojom Synovi“ (2. 3. 2012).

Mesiac máj je iný ako ostatné. Je to Máriin mesiac. Pán nám chce udeliť v tomto milostivom Máriinom čase veľa milostí. S radosťou obnovme modlitbu ruženca osobne i spoločne v našich rodinách. Rozprávajme sa dôverne s Pannou Máriou, zverujme jej svoje tajomstvá.

Zasväcovaním sa Máriinmu Nepoškvrnenému srdcu, napodobňovaním jej skrytého života, darujeme svoj život Pánovi tým najjemnejším a najnežnejším spôsobom – srdcom matky. Svet potrebuje pohladenie a útechu matky. Sme zodpovední za dar viery, vieme o tom, že jedine Ježišova láska zvíťazí. Prinášajme ju svedectvom svojho života k tým, ktorí o nej nevedia. Buďme Máriinou modlitbou a láskou.

Modlitba:

Mária, ďakujem ti za veľkú dôveru, keď nám hovoríš: “Nezabudnite, že ste všetci dôležití v tomto veľkom pláne, ktorý Boh vedie skrze Medžugorie; potrebujem vás; pomôžte mi, aby som vám mohla pomôcť; bez vás Boh nemôže uskutočniť svoje plány.“ Úplne sa ti odovzdávame, otvárame sa teplým lúčom tvojej materinskej lásky. V tvojom srdci Mária sa chceme stať modlitbou a láskou pre všetkých, ktorí sú od nej ďaleko. Pomáhaj nám bdieť, modliť sa a milovať, využívať tento milostivý čas v tvojej prítomnosti. Amen.

Terézia Gažiová

Predchádzajúce

V škole lásky (Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Buďte modlitbou a láskou (fra Ljubo Kurtović)