Otvorte svoje srdcia (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Niekto povedal, že Bohu by bolo ľahšie zísť z neba na zem, ako z našej hlavy do srdca. A v srdci sa odohráva skutočné stretnutie s Bohom. Boh počuje modlitby, ktoré vychádzajú z nášho srdca. Naše srdce môže byť ranené, zatvorené, choré, hluché a nemé. Potrebujeme uzdravenie srdca. Potrebujeme Božiu milosť, aby sme mohli Bohu dovoliť vojsť do nášho srdca.

Panna Mária nás vždy znovu pozýva: „…Otvorte svoje srdcia môjmu Synovi Ježišovi.“ Niekedy sa mi zdá, že sme v takom stave ako ten hluchonemý človek z evanjelia. Zástup prosí Ježiša, aby vložil na neho ruku. Ježiš ho vzal nabok od zástupu a povedal mu: „Effeta!“, čo znamená: „Otvor sa“ (Mk 7, 34).

Aj my vo svojom živote môžeme zažiť ako sú jednotlivé časti nášho života hluché alebo nemé.  Existujú ľudia, ktorým keď hovoríš o Bohu ich srdcia sú akoby zabetónované. To sa môže stať každému z nás. Všetci si nesieme určité negatívne skúsenosti, potláčania i rany, ktoré zatvorili naše srdce. Ale vďaka Máriinej blízkosti a jej posolstvám máme možnosť a zároveň i dar stretnúť jej Syna, ktorý môže a chce položiť svoju ruku aj na nás, aby sme počuli: Otvor sa!

Ježiš môže a chce položiť svoju ruku aj na nás, aby sme počuli: Otvor sa!

Existuje ešte jeden nedostatok, ktorý je charakteristický zvlášť pre túto dobu a to, že žijeme sami pre seba a veľmi si nevšímame druhých. Zaoberáme sa sami sebou a svojimi túžbami, povinnosťami a problémami, a na druhých nemáme čas. Nepočúvame, čo nám druhí hovoria alebo chcú povedať, alebo sme natoľko pyšní, že rozprávame, rozprávame a nedovoľujeme druhému, aby sa vyjadril, aby povedal. Hoci naše uši sú zdravé, v duši sme hluchí. Hluchí sme k druhým, ale sme hluchí aj na Boží hlas.

Ale ani náš prejav nie je v poriadku. Väčšina z nás, o tom niet pochýb, môže pekne rozprávať, ale naše slová sú často prázdne. Veľakrát rozprávame veľa, ale povieme málo. Preto by sme mohli povedať, že sme všetci v určitom zmysle „hluchonemí“.

Práve preto prišiel aj Ježiš, aby nám vrátil sluch a uzdravil náš dar reči, ktorým sme možno často zašpinili druhých namiesto toho, aby sme pozerali na človeka z pozitívnej strany, povzbudili ho a pochválili.

Prosme aj my Pannu Máriu, skrze ktorú aj dnes Ježiš koná mnoho zázrakov uzdravenia ducha a srdca, aby sme sa aj my sami stali pre druhých svedkami jeho lásky.

Modlitba:

Panna Mária, vďaka ti za každé tvoje posolstvo, ako aj za všetkých tých, ktorí sa rozhodli prijať vážne tvoje materinské slová a nasledovať ich. Vďaka ti za všetky spásonosné stretnutia, ktoré sa uskutočnili vďaka tvojim zjaveniam, prítomnosti a tvojim posolstvám. Prosíme ťa, prihováraj sa za nás u svojho Syna Ježiša, aby mnohí skrze nás mohli pocítiť, že láska je silnejšia než nenávisť a že dobro nakoniec vždy víťazí. Nech všetci pocítia, že nás nikdy nemôžeš opustiť.

Daj, Pane Ježišu, aby sme aj my pocítili na svojich ušiach dotyk tvojej ruky a tak mohli počuť silu a krásu tvojho slova. Daj, aby sme pocítili na svojich perách jemnosť tvojho dotyku, aby sme mohli byť v službe tvojho Slova a všetkým ľuďom ohlasovať, že tvoje Slovo je radostná zvesť nového, nezničiteľného života. Vďaka ti, Ježišu, za všetko, čo i dnes konáš a nám dávaš! Amen.

Predchádzajúce

Milujem vás! (Terézia Gažiová)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2018