Oznámenie farského úradu sv. Jakuba apoštola – Medžugorie

31.mája 2018 Svätý Otec František vymenoval arcibiskupa Henryka Hosera, doterajšieho špeciálneho veľvyslanca Svätej Stolice, za apoštolského vizitátora s osobitnou úlohou pre farnosť Medžugorie.

Arcibiskup Hoser začne svoju službu v Medžugorí slávnostnou svätou omšou v nedeľu, 22.júla 2018 o 19.00.

Pozývame všetkých farníkov a pútnikov, aby sa zúčastnili na tejto slávnostnej svätej omši.

Predchádzajúce

Dávam vám svojho Syna (pater Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

Bula o vymenovaní apoštolského vizitátora Henryka Hosera pre farnosť Medžugorie