Pandémia na Sibíri

Pandémia na Sibíri

Som kňaz Dietmar Seiffert a slúžim v sibírskom meste Kujbyschew 18 rokov. Farnosť je zasvätená sv. Petrovi a Pavlovi a je veľmi malá, čo sa počtu veriacich týka, približne 320 ľudí. Rozlohovo má táto oblasť plochu 85 000 km štvorcových, čo zodpovedá veľkosti južného Nemecka. Farská oblasť je prevažne vidiecka. Duchovným centrom je Kujbyschew, kde spolupôsobím s dvoma rádovými sestrami a kde stojí jediný katolícky kostol v našej oblasti. Okrem toho navštevujem okolo 30 filiálok a domácich spoločenstiev. Chcel by som sa s vami podeliť o svoje dojmy v čase pandémie.

Pandemická vlna dorazila do Ruska s určitým oneskorením. Keď sa to v Nemecku začalo, u nás bolo ešte ticho, pretože ruská vláda veľmi rýchlo uzavrela všetky hranice. Ale predsa prostredníctvom prichádzajúcich Rusov sa vírus medzičasom rozšíril po celom Rusku. Centrami sú veľké mestá, najmä Moskva. U nás je ešte prevažne ticho. Je počuť o jednotlivých prípadoch, ktoré k nám prichádzajú z Moskvy, ale sú veľmi rýchlo poslaní do karantény. V Novosibírskej oblasti, v ktorej sa nachádzame, guvernér nariadil samoizoláciu. Ľuďom sa odporúča, aby zostali doma. Celkovo možno povedať, že život pokračuje ďalej ako predtým. Ľudia nemajú na výber, pretože neexistujú žiadne finančné rezervy. Väčšina z nich žije z ruky do úst. Bez práce nemôžu existovať. A mnohí pochybujú, či je vírus skutočne taký zlý.

Verejné bohoslužby sú zakázané, vysielame preto sv. omše naživo s 5 ľuďmi cez facebook. Starostlivosť o ľudí prebieha cez telefón a internet. Už 6 rokov je každý piatok v našej farnosti ustavičná poklona. Od rána do polnoci sa pätnásť veriacich strieda každú hodinu na klaňaní pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. A pretože je to v čase pandémie zakázané, prišli sme s myšlienkou vykonávať poklonu doma. Veriaci neprichádzajú do kostola, ale modlia sa jednu hodinu doma od rána 7:00h do 24:00h večer. Zapojila sa skupina 59 ľudí. Cítili sme svoju zodpovednosť ako pokrstení kresťania. Lekári a sestry sa obetujú v prvej línii a my kresťania sa máme nečinne prizerať? Cítime sa povolaní prostredníctvom našich modlitieb vstúpiť do duchovného boja.

Ježiš zdôraznil účinnosť modlitby a pôstu. Potom nám prišla myšlienka zorganizovať 30-dňový pôst na zastavenie vírusu. Pozvali sme ľudí, aby sa jeden alebo viac dní postili o chlebe a vode/ čaji na tento úmysel. Opäť sa našlo 58 ľudí, tentoraz z celého Ruska, ktorí o tom od niekoho počuli. Od 26. apríla do 25. mája sa denne postí a modlí 5 až 10 veriacich na úmysel,  aby sa pandémia rýchlo skončila.

V čase, keď sa odohráva veľa negatívnych vecí, existujú aj takéto pozitívne signály. Vírus, ktorý zjavne predstavuje niečo zlé, tiež prebudil tieto dobré sily. A ja verím, že tento dobrý vývin bude aj po skončení súčasnej krízy ďalej prinášať ovocie.

Vieme, že „tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži na dobré“(Rim8,28).

o. Dietmar Seiffert
Kujbyschew, Sibír

Predchádzajúce

Homília, páter Dragan Ružić, Medžugorie, 17.05.2020

Ďalej

1. deň: Zvestovanie, objatie Ducha Svätého