Panna Mária nás zhromaždila

28. apríla 2018 sa v Litve v Šiluve uskutočnilo 7. medžugorské modlitbové stretnutie za pokoj. Pre nás všetkých to bol veľký deň. Stretli sa tu pútnici z Lotyšska, Poľska, Bieloruska, z Ruského Kaliningradu a z rôznych miest v Litve.

V Litve ešte len prichádza jar a v bazilike bolo veľmi chladno. Ale zohrievala nás modlitba (tak ako je zvykom modlili sme sa všetky tri ružence) a spev mladých z Lotyšska, ktorí pozdvihoval naše srdcia k Bohu. Celý deň sme boli zjednotení v modlitbe.

Úprimná vďaka všetkým kňazom, ktorí spovedali počas celého stretnutia. A tiež miestnemu spoločenstvu v Šiluve, ktorí nás počas prestávky pohostili.

Veľmi poučným a vzácnym darom bolo svedectvo otca Cyrila zo Slovinska. Prešiel  neopísateľne ťažkou cestou k úplnému odpusteniu a tento dar získal v škole Panny Márie nespúšťajúc z rúk ruženec. Vrcholom dňa bola sv. omša a adorácia.

Verím, že sme sa domov vrátili premenení, plní radosti a Božích milostí.

s.Alojzia SJE, Šiluva, Litva

„Keď som sa vrátila domov do Vilniusu, mala som pocit, akoby som sa vrátila z Medžugoria. Počas celého dňa Boh konal v mojom srdci. Vďaka celkovej atmosfére sa moja duša mohla otvoriť Bohu. Ešte hlbšie som pochopila dôležitosť zjavení Panny Márie  a ten dar,  že sa zjavuje každý deň. Keď si neuvedomíme tento zázrak, strácame veľa milostí, ktoré nám Boh dáva skrze Máriu. Boh nás skrze Máriu pozýva. Pochopila som, že aj keď som v Litve, vždy sa môžem pomodliť v čase zjavenia, keď sa otvára nebo a prichádza Mária.“

Vida, Litva

„Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí zorganizovali toto výnimočné modlitbové stretnutie v litovskej Šiluve. Pre mňa to bol neopísateľný sviatok a obrovské požehnanie milosrdného Boha. Verím, že Boh požehnal nielen mňa, ale aj všetkých, ktorých som priniesol vo svojom srdci. U nás v Bielorusku bol vtedy pracovný deň a nie všetci  mali možnosť prísť. Za mnohých som cítil veľkú zodpovednosť…“

Vladimír, Bielorusko

„Na tomto stretnutí som pocítila Božiu lásku a nežnosť Panny Márie, ktorá znova pozýva k obráteniu srdca. Vďaka tejto veľkej milosti, ktorú som prežila, chcela by som hlbšie pochopiť Boží plán so mnou a uskutočňovať ho v mojom živote.“

Natália, Lotyšsko

„Uvedomila som si akú dôležitú úlohu zohráva Panna Mária na ceste človeka k Bohu. Aká je to silná zbraň – ruženec – na dosiahnutie vnútorného pokoja, ale aj pokoja okolo seba. Je to cesta k odpusteniu, duchovnému rastu, k dosiahnutiu lásky. Videla som ako veľmi ma Panna Mária chráni.“

Olja, Bielorusko

„Ďakujem Bohu, Panne Márii, všetkým organizátorom a účastníkom  za možnosť pocítiť, že aj ja som súčasťou Medžugoria, zakúsiť materinské teplo a nekonečné Máriine svetlo aj v chladom, no zároveň nádhernom chráme. Znova som sa stala žiačkou v Máriinej škole. Veľká vďaka všetkým kňazom, ktorí spovedali, za ich múdrosť, citlivosť a otvorené srdce.“

Natália, Kaliningrad

„Keď sme sa chystali na cestu na stretnutie, rozmýšľala som nad tým, prečo sa to volá Medžugorské stretnutie, keď bude v Litve. Mala som možnosť byť už aj v Medžugorí. A tu v Šiluve, keď sme sa začali modliť prvý ruženec, na obrazovke sa začínajú premietať fotografie z Podbrda a Križevca a ja začínam plakať. Zachvátila ma nežnosť, radosť a láska. To sa deje, keď sa Boh dotýka srdca. Niečo podobné sa mi stalo aj v Medžugorí. Len tam sme boli týždeň. Na prvý pohľad sa zdá, že je to dlho, ale v skutočnosti je to krátko. Tam som sa pred samotným odchodom rozplakala ako malé dieťa. Tak veľmi som nechcela odísť od Mamy. A tu na stretnutí v Šiluve som dostala pozdrav z Medžugoria.  Mária sa s takou veľkou láskou stará o každého z nás. A teraz, keď dopisujem posledné riadky, spomínam si na jej slová: „Keby ste vedeli ako veľmi vás milujem plakali by ste od radosti.“

Irina, Bielorusko

„Pripravovali sme občerstvenie pre všetkých účastníkov, a preto sme nemali možnosť byť na celom programe. Ale keď nás kňaz po večernej svätej omši požehnal Sviatosťou oltárnou, jeho úsmev a výraz jeho tváre plný lásky, mi zostane pred očami po celý môj život.“

Lajma, Litva (Šiluva)

„Priniesli ste kúsok neba. Niektorí z našej modlitbovej skupiny sa dokonca chválili, že im narástli krídla J… Áno, áno, nesmejte sa! Mnohí sa pevne chytili ruženca, začali sa postiť v stredu a piatok. V našich srdciach horí láska k Panne Márii, našej Matke.“

Ilona, Litva (Šiluva)

„Volám sa Táňa a som z Bieloruska. V Šiluve som počas svedectva otca Cyrila zo Slovinska a modlitby ruženca pocítila ako sa Mária dotýka môjho srdca a vyberá z neho niekoľko triesok. Sú to triesky neodpustenia a toho ťažkého z detstva, čo som ešte nedala Bohu. Mária sa potichu opýtala, či súhlasím, aby ich delikátne vytiahla. Odpovedala som „áno“, hoci ma to bolelo a po tvári mi stekali slzy. Životný príbeh tohto kňaza sa v mnohom podobá na ten môj. Týždeň pred smrťou sa môj otec zmieril s Bohom a rodinou, hoci celý svoj život bol ateistom. Nech je oslávený Pán!“

Táňa, Bielorusko

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. mája 2018

Ďalej

“Postite sa srdcom”: Evanjelium života – pápež Ján Pavol II. (Slavko Barbarić OFM)