Pápež František: Púť Do Fatimy 13. mája 2017

13. mája 1917, pred 100 rokmi, sa v dedinke Fatima v strednom Portugalsku trom deťom – Lucii, Hyacinte a Františkovi, ktorí pásli ovce, zjavila nádherná Pani na oblaku v oslepujúcej žiare. Počas šiestich mesiacov sa Božia Matka zjavovala deťom vždy 13. v mesiaci. Pozývala nás k pokániu a modlitbe ruženca za hriešnikov.

Už v roku 2015 Svätý Otec vyjadril svoj úmysel navštíviť Fatimu na 100-ročné výročie zjavení.

To sa uskutoční 12. – 13. mája 2017. Pápežské lietadlo pristane blízko miesta zjavení. Pápež František má v úmysle navštíviť Fatimu ako „pútnik medzi pútnikmi“. Bude v poradí 6. pápežom, ktorý navštívi Portugalsko.

Viac informácii nájdete na stránke: http: //www.papa2017.fatima.pt

Program púte Svätého Otca: http://www.papa2017.fatima.pt/en/events.

Na tejto stránke je dostupný aj priamy prenos zo svätyne – http://www.papa2017.fatima.pt/en/pages/online-transmissions. Každý mesiac od mája do októbra 2017 bude dostupný priamy prenos všetkých modlitieb a bohoslužieb, ktoré budú v Sanktuáriu počas noci z 12. – 13. (modlitba ruženca, sviečková procesia…) a 13. počas dňa.

Fatimské deti Hyacintu a Františka vyhlásia svätými. Prvýkrát budú vyhlásené za svätých deti, ktoré nie sú mučeníkmi.

Pripravme sa na túto veľkú udalosť – 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime, skúsme pohliadnuť na Máriu pohľadom dieťaťa, tak ako to robí Svätý Otec František a spolu s ním sa pomodliť:

„Preblahoslavená Panna Mária Fatimská, s obnovenou vďačnosťou za tvoju materinskú prítomnosť pripájame svoj hlas k hlasu všetkých generácií, ktoré ťa volajú blahoslavenou. Oslavujeme v tebe veľké diela Boha, ktorý sa vo svojom milosrdenstve neúnavne skláňa k ľudstvu, sužovanému zlom a zranenému hriechom, aby ho uzdravil a spasil. Prijmi s materskou dobrotivosťou tento zverujúci úkon, ktorý dnes konáme s dôverou pred týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý. Sme si istí, že každý z nás je vzácny tvojim očiam a že ti nie je cudzie nič z toho, čo prebýva v našich srdciach. Dávame na sebe spočinúť tvojmu blaživému pohľadu a prijímame potešujúce pohladenie tvojho úsmevu. Opatruj náš život vo svojom náručí: žehnaj a posilňuj každú túžbu po dobre, oživuj a sýť vieru, dodávaj silu a svetlo nádeji, vzbudzuj a roznecuj lásku, veď nás všetkých po ceste svätosti.
Nauč nás svojej prednostnej láske voči maličkým a chudobným, voči odstrčeným a trpiacim, voči hriešnikom a v srdci zblúdeným, zhromaždi všetkých pod svoju ochranu a všetkých odovzdaj tvojmu milovanému Synovi, nášmu Pánovi, Ježišovi. Amen.“ (modlitbu sa môžeme modliť pred obrazom Fatimskej Panny Márie)

 Zdroj: http: //www.papa2017. fatima.pt, Radio vaticana   

Predchádzajúce

Moja nežná Mama

Ďalej

Pápež František: Syn pod milujúcim Máriiným pohľadom