Pápež František: Syn pod milujúcim Máriiným pohľadom

Aby sme pochopili pápeža Františka, jeho pôsobenie a duchovné úmysly, je potrebné najprv pochopiť jeho vzťah s Máriou. Týmito slovami sa začína predslov knihy Pápež František. Mária. Myšlienky o Božej Matke. Na obálke knihy pápež stojí pri soche Panny Márie s veľkou kyticou kvetov a rukou sa dotýka jej nôh. Podľa slov kardinála Comastriho, Svätý Otec svoj vzťah k Panne Márii vyjadruje veľmi jednoducho – po každej ceste jej prináša kvety do baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme a rozpráva jej o všetkom ako syn svojej Matke.

Je známe, že pápež František má hlbokú úctu k Márii, dokonca ho volajú Máriiným pápežom. Podarilo sa mu prekvapiť celý svet! Dokonca aj väčšina kriticky zmýšľajúcich médií je z neho nadšená. Časopis The Rolling Stone ho nazval „Popová hviezda pápež“ a časopis Time ho vymenoval za osobnosť roka.

Pápež František bol zvolený 13. marca 2013. Po svojom zvolení požiadal patriarchu Lisabonu kardinála J. Policarpa, aby zasvätil jeho pontifikát Fatimskej Panne Márii. Biskupi Portugalska pápežovi splnili túto túžbu 13. mája 2013.

Počas svojej prvej kázne 17. marca 2013 po modlitbe Anjel Pána, pápež hovoril o Božom milosrdenstve i o tom, ako v roku 1992 do Buenos Aires priviezli sochu Panny Márie Fatimskej.

13. októbra 2015 pred začiatkom zasadnutia Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu a začiatkom Roku Viery pápež poprosil priviesť sochu Panny Márie Fatimskej z kaplnky zjavení. Všetci poznáme ten obraz, na ktorom sa Panna Mária zjavila trom pastierikom kľačiacim na kolenách. Veď podľa slov Svätého Otca, súčasná evanjelizácia je evanjelizácia na kolenách.

Na začiatku Roku milosrdenstva na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie Svätý Otec povzbudzoval veriacich modliť sa za to, aby ich Mária viedla v tomto roku.

Márie je „Matka milosrdenstva  a najmä Matkou odpustenia“ – takto hovoril o Márii pápež, keď otváral bránu milosrdenstva na rímskej bazilike Santa Maria Maggiore.

13. októbra 2013 pápež zorganizoval dni zasvätené Márii. Spolu so špeciálne Vatikánom pozvanými predstaviteľmi hlavných mariánskych svätýň a pútnických miest, vrátane zástupcov medžugorskej farnosti, pápež predniesol modlitbu zasvätenia Panne Márii Fatimskej. Socha Fatimskej Panny Márie stála presne na tom mieste, kde bol spáchaný atentát na pápeža Jána Pavla II. „Ó, Mária, daj nám pocítiť tvoj materinský pohľad“, tak zaznelo jeho posolstvo v ten deň.

Môžeme povedať, že pápež František je pápežom, ktorý je neustále pod Máriiným pohľadom. Pozná ho ako   nikto iný, ako pohľad svojej matky: „Pohľad! Aký dôležitý! Častokrát jeden pohľad povie to, čo slová nedokážu alebo nemajú odvahu vyjadriť. Máriin pohľad je plný lásky, nežnosti a milosrdenstva, je upriamený na každého z nás ako na jej dieťa. A ako sa pozerá? Pozerá na nás ako matka plná nežnosti, milosrdenstva a lásky. Tak pozerala i na svojho Syna v rôznych minútach jeho života. Tak ako rozjímame v tajomstvách ruženca – radostný, svetla, bolestný a slávnostný – vždy plná lásky. Keď sme unavení a nahnevaní, keď nás tlačia k zemi problémy, vtedy pozeráme na Máriu a cítime jej pohľad, ktorý hovorí nášmu srdcu: „buď odvážne, dieťa moje, ja som tu a ochraňujem ťa“.

Máriin pohľad je upriamený na Ježiša, ktorého nosila vo svojom lone, rozjímala pod krížom. Hovorí nám: „Pozri na môjho Syna, neustále na neho pozeraj, počúvaj ho, rozprávaj sa s ním. On hľadí na teba s láskou. Neboj sa. Naučí ťa nasledovať ho a svedčiť o ňom“.

„Ó, Mária, dovoľ nám zakúsiť tvoj Materinský pohľad, veď nás k svojmu Synovi, učiň, aby sme neboli kresťanmi len navonok, len vo výklade, ale aby sme s tvojím Synom Ježišom budovali kráľovstvo lásky, radosti a pokoja“.

Predchádzajúce

Pápež František: Púť Do Fatimy 13. mája 2017

Ďalej

„Postite sa srdcom“: Pôst a modlitba – duševné zdravie (Slavko Barbarić OFM)