Pápež Ján Pavol II: Biskup v bielom pod materinskou ochranou Panny Márie

„…Anjel s ohnivým mečom v ľavej ruke a pravou rukou ukazoval na zem a kričal: Kajajte sa…“ Zem pred jeho plameňom ochraňovalo veľkolepé svetlo vyžarujúce z pravej ruky Panny Márie… V nekonečnom jasnom Božom svetle, akoby v odraze zrkadla, sme uvideli biskupa oblečeného v bielom, akoby Svätého Otca… Prechádzajúc ruinami mesta, trpiac bolesťou a zármutkom, modliac sa za duše zabitých ležiacich na uliciach, vystupoval na vrchol vysokej hory, kde stál veľký neotesaný kríž. Kľačiac pred krížom bol zabitý skupinou vojakov a spolu s ním aj množstvo iných veriacich. A dvaja anjeli pri kríži zbierali do krištáľových kalichov  kvapky krvi mučeníkov a kropili nimi duše na ceste k Bohu…“ Približne takto znie obsah tretieho fatimského tajomstva.

13. júla, presne pred sto rokmi, Panna Mária zjavila fatimským deťom toto tajomstvo. V roku 1957 bolo tajomstvo odovzdané Vatikánu a dlho sa držalo v tajnosti. 13.mája 1981, presne na výročie fatimských zjavení, o 17.15 hodine, keď sa viac ako 40 tisíc veriacich zhromaždilo na Námestí sv. Petra a pápež Ján Pavol II. pomaly prechádzal v papamobile pomedzi veriacich, zazneli štyri výstrely a pápež sa spustil na sedadlo papamobilu. Na jeho život bol spáchaný atentát. Dav a polícia hneď zadržali 23. ročného Ali Akču. Viac ako 5 hodín traja chirurgovia bojovali o život Svätého Otca a on zázračne prežil. Neskôr, keď pápež navštívil odsúdenca vo väzení, odpustil mu, ale Ali nemohol uveriť, že ostal nažive. „Jedna ruka stlačila spúšť, druhá ma ochránila pred výstrelom“ – Pápež bol úplne presvedčený, že ho v ten deň ochránila Panna Mária fatimská.

Jednoduchý erb v modrej farbe s krížom a písmenom M – tieto znaky nového pápeža, zvoleného 16. októbra 1978 označovali začiatok novej cesty v histórii Cirkvi, v nádeji a dôvere Panne Márii, Božej Matke a Matke Cirkvi. „V týchto znepokojujúcich a ťažkých časoch musíme sa so synovskou odovzdanosťou v myšlienkach obrátiť k Presvätej Panne Márii v Kristovom tajomstve a zopakovať tieto slová: Totus Tuus (Celý Tvoj)“ –  toto pozvanie predniesol Svätý Otec v nasledujúci deň po jeho zvolení počas Urbi et Orbi. Bude ho niesť po celom svete na všetkých svojich cestách a púťach posväcujúc tak krajiny a národy Srdcu Panny Márie. Pápež nevynechal ani jednu príležitosť, žeby učil veriacich nasledovať Krista podľa Máriinho príkladu, aby poukázal na nevyhnutnosť mariánskej úcty v súčasnej Cirkvi. Každý svoj list, encykliku ukončuje rozjímaním o Márii.

Jeho misia bola aj hlboko spojená s tajomstvom fatimskej Panny Márie. Na výročie atentátu povedal: „S dôverou vám musím povedať niečo dôležité: už dávno som chcel prísť do Fatimy… ale keď pred rokom došlo k atentátu na Námestí sv. Petra, keď som sa vrátil k vedomiu, moje myšlienky sa začali sústreďovať na túto svätyňu, aby som poďakoval Srdcu Matky Božej…“

Nasledujúce slová pápež predniesol na jednej z generálnych audiencií: „Znovu som sa stal Máriiným dlžníkom a taktiež všetkých svätých … Vo všetkom, čo sa stalo práve v tento deň, cítil som neobyčajnú materinskú starostlivosť, ktorá sa zdala byť silnejšia než smrteľná guľka…“

V roku 2000 pápež Ján Pavol II. poprosil Luciu, aby v liste podrobne rozpísala tretie tajomstvo. O tomto, ale aj o súčasnom výklade tretieho tajomstva budeme písať v ďalších článkoch.

Pred 100 rokmi, 19. augusta sa zjavila Panna Mária a prosila deti: „Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, pretože veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za ne nikto nemodlí a neprináša obety.“

V jednom vyhlásení o pôvode fatimského tajomstva pápež Ján Pavol II. povedal: „Chcete, aby som vám povedal tajomstvo? Potom to už nebude tajomstvo. Veľa sa modlite, každý deň sa modlite ruženec!“

„Ruženec je mojou najobľúbenejšou modlitbou. Je taká nádherná! Je nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke. V nej opakujeme veľké slová, ktoré Panna Mária počula od archanjela a Alžbety. Práve cez tieto jednoduché slová „Zdravas, Mária“ duša začína chápať tajomstvo Ježišovho života. Z hĺbky svojho srdca vás pozývam k modlitbe ruženca…“

Zdroje: – Dokumenty II. Vatikánskeho koncilu; – www.vatican.va

Predchádzajúce

Ja som vtedy stretol Boha…

Ďalej

“Postite sa srdcom”: Boh na prvom mieste (Slavko Barbarić OFM)