Páter Slavko o Zmŕtvychvstaní

„Zmŕtvychvstanie začína už v okamihu, keď sa rozhodneme bojovať proti zlu v sebe a okolo seba, keď začneme veriť, že sa oplatí milovať a odpúšťať, že sa oplatí byť veľkorysým a milosrdným. Každý milimeter slobody a lásky musí vynakladať neustále úsilie a boj proti otroctvu a nenávisti.“„K vzkrieseniu sa dostaneme cestami Veľkého piatku. Znamená to, že musí umrieť sebectvo, pýcha, samovôľa. Musíme zvíťaziť nad pokušeniami moci a vládnutia a rozhodnúť sa slúžiť s láskou a pokorou. Keď sa to stane, odohráva sa vzkriesenie.“

„Do zmŕtvychvstania sa vchádza umieraním sebe, svetu a jeho prisľúbeniam a počúvaním slova, ktoré počula Mária, ktoré počuli ženy, keď hľadali mŕtveho Ježiša v hrobe: Pokoj tebe! Neboj sa! Neplač! Ja som to! Choď a vyrozprávaj to druhým. Takýmto spôsobom nachádzame jednoduchý vzorec zmŕtvychvstania: milovať, zomrieť a potom žiť v pokoji!“

„Keď sa srdce naplní obrátením a láskou, hriech, zlo a smrť sa vytratia a prichádza život, prichádza medzi nás Boh. A to je Veľká noc.“

„Veľkonočný pokoj nedovoľuje človeku, aby bol pokojný len vo svojom kútiku, ale aby ako apoštoli, ako učeníci z Emauz, hneď po skúsenosti živého Ježiša utekal v ústrety druhým a hlásal, že Ježiš je živý, že láska víťazí, že nie smrť má posledné slovo, ale život.“

Predchádzajúce

Mám nového orodovníka v nebi

Ďalej

Začnite nový život (Terézia Gažiová)