Pevnejší vo viere (Terézia Gažiová)

Mária kráča s nami, s Cirkvou, prírodou, našim časom. Pôst, modlitba, zriekanie sú prostriedky, o ktorých budeme často počúvať v pôstnom období, ktoré sa o pár dní začne. „Modlitbou a pôstom môžete zastaviť i vojny, prírodné katastrofy.“ To bolo prvé posolstvo 26. júna 1981, s ktorým sa Kráľovná pokoja obrátila k celému svetu.

Často počujeme, ako nám zdôrazňuje silu pôstu, modlitby, zriekania:

„Len modlitbou a pôstom sa môže zastaviť vojna; kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti, a kto sa postí, nebojí sa zla; ešte raz vám opakujem: len modlitbou a pôstom sa aj vojny môžu zastaviť, vojny vašej nevery a strachu z budúcnosti; ozbrojte sa modlitbou a pôstom.“

Pôst, modlitba, zriekanie sú prostriedky, ktorými sa stávame citlivými na sväté veci a začíname sa nimi zaoberať. Sú to prostriedky, ktorými vytvoríme prostredie, v ktorom všetko prirodzene, akoby samo od seba, zaujme svoje správne miesto. Získavame vnímavosť na pôsobenie Ducha Svätého a zrazu sme vždy na správnom mieste v správnom čase.

Podobne ako čítame v evanjeliu pri obetovaní Pána v chráme o prorokyni Anne, ktorá pôstom a modlitbou slúžila v chráme. Práve v tú chvíľu, keď priniesli Ježiša do chrámu ocitla sa tam i ona. Pôstom, zriekaním zomiera v nás staré a rodí sa nové.

V jednom posolstve Panna Mária povedala: „Dnes vás pozývam, aby ste pôstom a modlitbou prerazili cestu, ktorou chce môj Syn vojsť do vašich sŕdc.“ Ježišovým príchodom sa začína znovuzrodenie. Mária nás volá postiť sa i niekoľko dní, napríklad urobiť si deviatnik pôstu, postiť sa niekoľko dní pred veľkými sviatkami ako prípravu k Vianociam, Veľkej noci. Pripraviť srdce, poupratovať ho, aby mal Pán kde prísť so svojou milosťou.

Po niekoľkých dňoch pôstu a modlitby môžeme zakúsiť, že za nami zostala minulosť a začal sa nový život. Pôst a zriekanie neobyčajným spôsobom posilňujú našu vieru. Je to cesta k slobode nášho srdca. Ježiš po neúspešnej modlitbe učeníkov za oslobodenie posadnutého chlapca povedal:

„Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!“ – prejde. A nič vám nebude nemožné.“ „Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.“

Mária nám hovorí: „Tak ako príroda, ktorá sa dáva, aj vy, deti moje, rozmýšľajte koľko ste prijali. Príroda je verná svojmu Stvoriteľovi a jeho zákonom. V tomto období sa schyľuje k prebúdzaniu a otváraniu sa pre nový život. Malými krôčikmi sa približujeme k jari a to znamená obnova. Tak by malo byť i s nami. Pôstom, zriekaním, umŕtvovaním zomiera staré a prichádza nové. Prichádza Ježiš a v otvorenom srdci pre neho sa začína nový život, znovuzrodenie, obnova. Preto nám Cirkev daruje pôstne obdobie ako obnovu a prípravu k víťazstvu lásky Veľkej noci.

Spomienky na prijaté dobro prebúdzajú v nás vďačnosť. Ako hovorí žalmista „Dobroreč, duša moja, Pánovi a nezabúdaj na jeho dobrodenia“ (Ž 103). Vďačnosťou sa môže prebudiť milosť, ktorú sme prijali. Kto zabúda na preukázané dobro stáva sa nevďačný. Mária nás ako mama učí rozmýšľať nad tým, koľko sme prijali. Vďačný človek je radostný, má nádej, nikdy nebude sklamaný lebo vie, že všetko čo má pochádza od dobrého Boha. A to je i príčina našej radosti, ktorú si nemôžeme nechať iba pre seba.

Napriek všetkému, čo sa odohráva, Mária nás volá k láske, k pokoju, radosti.

Akí sme my, takí budú ľudia okolo nás. Premena sveta k dobru sa začína našim obrátením. Mária nám chce v tom pomáhať.

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že k nám ešte stále posielaš Máriu, aby nám pripomínala, to čo si nám už zjavil cez Ježiša: modlitbou, pôstom sa upevňuje naša viera. Ďakujeme ti za Medžugorie, za všetky milosti, ktoré sme prijali na jej príhovor. Posilni nás v rozhodnutí pracovať na svojom osobnom obrátení a svätosti, aby bolo všetkým okolo nás dobre na zemi. Urob nás svedkami pravej radosti a nádeje, ktorú môžeš dať iba ty. Amen.

Predchádzajúce

Dobre na zemi…

Ďalej

Pozývam vás k modlitbe, pôstu a zriekaniu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)