Pevní v modlitbe a odvážni vo viere (Terézia Gažiová)

Aj dnes nás Panna Mária pozýva k intenzívnej spolupráci, keď nám hovorí: „modlite sa na moje úmysly.“ Počíta s nami. Keď sa modlíme za jej úmysly, zabúdame na svoje potreby a dávame sa jej k dispozícii. Takýmto spôsobom môže Boh prostredníctvom nej pôsobiť v ľudských srdciach i vo svete, tak ako je najpotrebnejšie. Dôverujme jej. Naše jednoduché, úprimné modlitby darované na jej úmysly sa môžu stať záchrannou sieťou v rozbúrenom oceáne sveta.

„Veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého“ – povzbudzuje nás apoštol Jakub. Takisto aj Panna Mária nám často opakuje v posolstvách: „veľa toho, čo sa stane závisí od našej modlitby.“

„Pokoj je ohrozený, preto sa modlite a buďte nositeľmi pokoja a nádeje v tomto nepokojnom svete, kde satan pokúša všetkými spôsobmi.“ Pokoj vo svete sa začína v srdci každého z nás. Ak je ohrozený v mojom srdci, je ohrozený i vo svete.

„…Pán je stále tu, pripravený dať nám všetko o čo prosíme. Buďme s ním i my modlitbou, vierou. Očakávajme Vianoce Máriiným srdcom, modliac sa veľkoryso za jej úmysly…“

Spomeňme si ako nás už viac ako 34 rokov učí Kráľovná pokoja modliť sa za pokoj. Najskôr sme pozvaní modliť sa za pokoj vlastného srdca, potom za pokoj v rodine, spoločenstve a potom spoločným pokojom modliť sa za pokoj vo svete. Ak nemáme pokoj my sami, a modlíme sa za pokoj vo svete takáto modlitba nemá veľký účinok, opakujú nám vizionári materinské rady Panny Márie.

Pokoj je drahocenný dar, ktorý si môžeme vyprosiť u Boha. Pokoj je ohrozený i vtedy, keď sme v strachu a panike, keď je naša viera na nule.

Pokoj je ohrozený i vtedy, keď nami lomcujú pokušenia. A práve na toto nás dnes upozorňuje naša nebeská Matka, keď hovorí, že satan pokúša v tomto nepokojnom svete všetkými možnými spôsobmi.

Duchovní otcovia nám odporúčajú viaceré prostriedky v boji proti pokušeniam satana. Panna Mária nám dnes zdôrazňuje dva, a to je modlitba a viera. Tieto dve skutočnosti sú nerozdeliteľné.

Aby sme obstáli v pokušeniach satana, musíme byť pevní v modlitbe a odvážni vo viere. Inak neobstojíme. Modlitba to znamená požiadať o pomoc toho, o kom si myslíme, že nám môže pomôcť. Ak bojujeme s pokušením sami, padáme. V pokušeniach často strácame odvahu a pokoj. Preto nás Mária povzbudzuje byť odvážni vo viere. Páter Pio dáva svojim duchovným deťom radu, aby mysleli na to, že po pokušení príde veľká úľava, tak ako ju prežil na púšti Pán Ježiš, keď prišli anjeli a posluhovali mu.

Koľkokrát počujeme v Evanjeliu Ježišovu výzvu: Ver! Nech sa ti stane tak, ako si uveril! Tvoja viera ťa uzdravila. Viera má veľkú moc, je to viera v niekoho, kto je silnejší ako všetko zlo tohto sveta a pokušenia satana. Uverme Ježišovmu prísľubu: „Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte ja som premohol svet“ (Jn16,33).

Nech by sa odohrávalo čokoľvek, náš život je v Božích rukách. Modliť sa a veriť znamená víťaziť.

„Všetko pre Nepoškvrnenú! Obnoviť a všetko robiť v Kristovi pre Nepoškvrnenú! Vždy pamätaj, že si vecou a úplným, bezpodmienečným, bezhraničným a neodvolateľným majetkom Nepoškvrnenej.“ (sv.Maximilián Kolbe)

Prežívame adventné očakávanie, milostivý čas, v ktorom sa snažíme bdieť a pripraviť na Ježišovo narodenie. Pán je stále tu, pripravený dať nám všetko o čo prosíme. Buďme s ním i my modlitbou, vierou. Očakávajme Vianoce Máriiným srdcom, modliac sa veľkoryso za jej úmysly. Slovami svätého Maximiliána Kolbeho by to znamenalo: „Všetko pre Nepoškvrnenú! Obnoviť a všetko robiť v Kristovi pre Nepoškvrnenú! Vždy pamätaj, že si vecou a úplným, bezpodmienečným, bezhraničným a neodvolateľným majetkom Nepoškvrnenej.“

Modliť sa na úmysly Panny Márie znamená nič si nenechávať pre seba, dovoliť jej pôsobiť tak ako si to predstavuje ona. Využívajme zodpovedne darovaný čas milosti a dávajme, darujme každé maličké utrpenie, obety, zápasy na jej úmysly.

Modlitba:

Mária, matka naša, ďakujem ti za to, že nám znovu opakuješ: „Ja som s vami, prihováram sa za vás.“ Ty nám hovoríš: „ Samotní nič nezmôžete, nemôžete zastaviť zlo, ktoré chce zavládnuť vo svete a zničiť ho. Ale podľa Božej vôle, všetci spoločne môžete premeniť všetko.“ Prosíme spoločne s tebou za pokoj, za tvoje úmysly. Spájame naše modlitby  s tvojimi, aby sa uskutočnilo všetko to k čomu nás pozývaš. Amen.

Predchádzajúce

Slavko Barbarić OFM „Postite sa srdcom“

Ďalej

Pokoj je ohrozený