Počujem vaše volania (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2020.
„Drahé deti! Počujem vaše volania a modlitby a prihováram sa za vás u môjho Syna Ježiša, ktorý je Cesta, Pravda i Život. Deti moje, vráťte sa k modlitbe, otvorte svoje srdcia v tomto milostivom čase a vykročte na cestu obrátenia. Váš život je pominuteľný a bez Boha nemá zmysel. Preto som s vami, aby som vás viedla k svätosti života, aby každý z vás odkryl radosť žitia. Všetkých vás, deti moje, milujem a žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Počujem vaše volania

V posolstve z minulého mesiaca Panna Mária nás pozývala k modlitbe v spoločenstve s ňou, aby sme zakúsili nový život i obnovu v Božom Duchu. Aj v tomto posolstve nás upevňuje vo viere, že má otvorené ucho a srdce pre všetky naše potreby a modlitby. Mária je pozorná, počúva, vidí všetko, čo potrebujeme a čo nám chýba. Presne tak bola pozorná aj na svadbe v Káne Galiljskej, ktorú opisuje evanjelista Ján. Je zaujímavé rozjímať nad úlohou Blahoslavenej Panny Márie pri Ježišovom prvom zázraku, zvlášť nad dôverou v Ježiša, ktorá sa prejavuje v slovách, ktoré povedala sluhom. Urobte všetko, čo vám povie!

  Určite tieto jej slová boli rozhodujúce, pretože sluhovia urobili niečo, čo pre ostatných mohlo vyzerať ako rúhanie a vytváranie škandálu. Nalievanie okolo dvestopäťdesiat litrov vody do nádob na čistenie, nevyzerá na prvý pohľad ako skutočné riešenie problému, ktorý nastal nedostatkom vína. A sluhovia aj tak robia to, čo im Ježiš povedal.

  Bolo by dobré naučiť sa od sluhov, že v okamihoch, keď nám chýba dôvera v Božie vedenie, spoľahnúť sa na pomoc a podporu Blahoslavenej Panny Márie, ktorú nám nikdy neodmietne. Pretože je Matka. Naša Matka.

  Mária je blahoslavená, pretože verila. Vďaka zázraku na svadbe v Káne Galilejslej na Máriin príhovor Ježišovi učeníci uverili v neho. Naša matka sa vždy za nás prihovára u svojho Syna, aby bol prítomný vo všetkých našich potrebách. Skrze Blahoslavenú Pannu Máriu uverili v Ježiša jeho prví nasledovníci. Prečo by to dnes malo byť inak?

  Keď vás zaťažujú pochybnosti alebo keď sa vám zdá, že vaša viera nie je dostatočne silná, aby ste sa konfrontovali s ťažkosťami, ktoré stoja pred vami, utiekajte sa k Panne Márii!

  Mária je pred Ježišom hovorkyňou našich potrieb, keď hovorí: „Nemajú vína (Jn 2,3). Dôležité je v tejto udalosti zdôrazniť Máriin príhovor. Mala oko, aby si všimla, srdce, aby sa prihovorila a slovo, aby upozornila. Prvá si všimla, že svadobná hostina je ohrozená. Ako jednoducho to odkázala Ježišovi a s akou veľkou materinskou láskou.

  Jej príhovor a modlitba pred Ježišom neprestávajú do dnešného dňa. V jej slovách: „Nemajú vína“ sú skryté všetky jej príhovory a modlitby za nás, a všetko to, čo nám Boh môže darovať skrze Máriin príhovor.  

  Povzbuďme sa vo viere, utiekajme sa k nej, plnej milosti, nech sa aj za nás prihovára u svojho Syna a nášho Spasiteľa.

 Modlitba:
Panna Mária, Ježišova i naša Matka, ty neprestávaš sprevádzať, bdieť nad ľudstvom, ktoré ti z kríža zveril tvoj Syn. Ty pokračuješ v púti s nami všetkými, aby si nás pritiahla k svojmu Synovi, bez ktorého tento svet dýcha prázdnotou a ničotou. Nikto ako ty, ó, Mária, nepozná srdce tvojho Syna, ktoré sa uľútostilo a vyslyšalo tvoju prosbu na svadbe, ktorá bola ohrozená nedostatkom vína. Aj naše životy sú ohrozené nedostatkom zmysla, pokoja, radosti, pretože sme zatvorili dvere svojho srdca tomu, ktorý neprestáva klopať a skrze teba nás pozýva k sebe. Ďakujeme ti za tvoju materinskú starostlivosť a trpezlivosť počas všetkých rokov tvojich zjavení a posolstiev. Vďaka za každé srdce, ktoré sa otvorilo pre zmysel, pokoj, radosť, ktoré prichádzajú od Boha. Prihováraj sa za nás vo všetkých našich osobných, rodinných potrebách a súženiach celého sveta. Amen.

Predchádzajúce

Pracovať na srdci (páter Slavko Barbarić, OFM)

Ďalej

Milostivý čas