Poďakovanie za účasť na 33-dňových duchovných cvičeniach

Drahí priatelia!

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí si vykonali 33-dňové duchovné cvičenia zasvätenia sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie.

Ďakujeme Pánovi za všetky milosti, ktoré nám boli darované.

Ak by ste sa chceli podeliť so svedectvom ako ste prežili tieto duchovné cvičenia alebo ak máte nejaké otázky, môžete nám napísať na: gospa3@gmail.com

Ukončenie týchto duchovných cvičení nie je koniec, ale začiatok hlbšieho prežívania vzťahu s Ježišom skrze Máriu.

Duchovne sa môžete s nami spájať každú prvú sobotu v mesiaci prostredníctvom časopisu Svetlo Máriino.  

Viac informácii nájdete na našej stránke: svetlomariino.sk

V pondelok 8.6.2020 o 7.00 bude v Medžugorí za všetkých účastníkov slávená ďakovná svätá omša.

Zostávame spojení v modlitbe s vami.

Spoločenstvo Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Svedectvo otca Jacka Mardešiča. Mladifest, Medžugorie 05.08.2019

Ďalej

Svedectvo z 33-dňovej prípravy k zasväteniu sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie