„ Pokánie…“

„V tomto čase odriekania, modlitby a pokánia znovu vás pozývam: choďte, vyznajte svoje hriechy, aby milosť otvorila vaše srdcia a dovoľte, aby vás zmenila. Kajajte sa, milé deti, otvorte sa Bohu a jeho plánu pre každého z vás.“ 25.02.2009

„Drahé deti, materinskou láskou vám chcem pomôcť, aby váš život modlitby a pokánia bol opravdivým úsilím približovania sa môjmu Synovi a jeho božskému svetlu; aby ste sa vedeli odlúčiť od hriechu.“ 02.04.2014

„V tomto milostivom čase vás všetkých pozývam, aby ste otvorili svoje srdcia Božiemu milosrdenstvu, aby ste prostredníctvom modlitby, pokánia a rozhodnutia pre svätosť začali nový život.“ 25.03.2017

Predchádzajúce

Ruženec za Slovensko a Posolstvo z Medžugoria – Poprad 23.02.2020

Ďalej

Tichý boj za nový život (Terézia Gažiová)