Pokoj je ohrozený

Minulý mesiac nás Panna Mária v posolstve pozvala, aby sme sa modlili za tých, ktorí si zatvrdili srdcia na jej pozvania. Upozornila nás, že si neuvedomujeme dar, ktorý nám Boh daruje skrze jej prítomnosť. Je to zvláštne, ale pravdivé, že človek naozaj môže zabudnúť na svojho Stvoriteľa. Môže oslepnúť a nevidieť, že bez Boha v nás nie je život, istota a pokoj.

Panna Mária ako matka, hoci bola vzatá do neba, žije s nami, kráča a prežíva všetky naše utrpenia, nepokoje, strachy. Uvedomujeme si, že pokoj nie je ohrozený len medzi národmi, ale aj v našich medziľudských vzťahoch. V dejinách ľudstva niet obdobia, v ktorom by nebolo vojny. Zem, na ktorej žijeme, je preplnená nespravodlivosťou, slzami, je preliata krvou nevinne zavraždených. A práve na túto našu zem prišiel Boh v podobe človeka Ježiša z Nazaretu. Prichádza k nám a pozýva nás, aby sme išli za ním, lebo len tak budeme môcť vyjsť z nenávisti, pekla a zla. Posiela nám svoju matku, ktorá je s nami neúnavná a trpezlivá. Hovorí a pozýva nás aj vtedy, keď mnohí ostanú zatvorení a tvrdého srdca. Napriek všetkému zlu, Boh miluje tento svet, miluje človeka. Z lásky k človeku mu nechcel vziať slobodu. Pred ľudskou slobodou Boh sám seba urobil bezmocným. Boh si hlboko váži slobodnú vôľu človeka.

„…Boh v podobe človeka Ježiša z Nazaretu prichádza k nám a pozýva nás, aby sme išli za ním, lebo len tak budeme môcť vyjsť z nenávisti, pekla a zla…“

Panna Mária hovorí našej slobode túžiac povzbudiť našu vôľu, aby sme sa rozhodli pre Boha, pre to, čo je večné, pravdivé, spravodlivé a poctivé. Všetky tie roky túži prebudiť naše srdcia povzbudzujúc nás k modlitbe. Jakubov list nám hovorí: „Veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého“ (Jak 5, 16). Neexistuje žiadna iná cesta ani spôsob, ktorým môžeme nadobudnúť pokoj a premôcť pokušenia satana. Satan chce vždy nepokoj, vojnu, strach a nedôveru. Strom sa pozná po ovocí. Tak isto po ovocí rozpoznáme, ktorý duch vedie človeka, respektíve, ktorému duchu sme sa otvorili. Vždy máme možnosť vybrať si medzi dobrom a zlom, postaviť sa na Božiu stranu alebo na stranu proti Bohu.

Buďte pevní v modlitbe a odvážni vo viere – hovorí nám Panna Mária. Aj Ježiš nás učil modliť sa. Nepovedal pomodlite sa Otče náš, ale povedal „takto sa modlite…“ A to znamená neprestajne sa modlite, neustále buďte otvorení na moju blízkosť a prítomnosť. Byť odvážny vo viere znamená nedovoliť, aby nás znechutilo nejaké pokušenie alebo kríž, ktorý nás postihne v živote. Ježiš prisľúbil veľké veci tým, ktorí mu uveria. Na nás je rozhodnutie vydať sa za Ježišom, nasledovať slová, ktoré nám hovorí Panna Mária. Stačí sa rozhodnúť a počas dňa si nájsť čas na modlitbu, v ktorej sa budeme môcť rozprávať s Bohom. Čítanie Božieho slova nám pomáha vytrvať v modlitbe. Takýmto spôsobom sa nám podarí prekonať všetky pokušenia a zažiť Božiu blízkosť.

freeimages„…Byť odvážny vo viere znamená nedovoliť, aby nás znechutilo nejaké pokušenie alebo kríž, ktorý nás postihne v živote. Ježiš prisľúbil veľké veci tým, ktorí mu uveria. Na nás je rozhodnutie vydať sa za Ježišom, nasledovať slová, ktoré nám hovorí Panna Mária…“

 

Modlitba

Panna Mária, matka viery, ty, ktorá si zostala verná Božiemu prisľúbeniu a slovu aj v tých najťažších okamihoch, prihováraj sa za nás. Neopusť nás ani vtedy, keď sa my vzdialime a zabudneme na tvoju blízkosť. Neopusť nás, keď nám zatvrdne srdce na tvoju materinskú prítomnosť. Si blahoslavená, pretože si uverila, že sa naplní všetko, čo ti bolo povedané od Pána. Modli sa s nami aj za nás, aby sme mohli prekonať pokušenia a nástrahy satana. Ty najlepšie poznáš všetky skúšky viery, pretože si sama nimi prešla, pretože si aj ty napredovala na ceste viery.

Tebe, matka Mária, odovzdávam všetky národy a miesta, v ktorých je vojna, všetkých, ktorí žijú v nenávisti. Do tvojich rúk vkladám naše životy, naše rodiny, aby v nich vládol pokoj, ktorý prichádza v modlitbe od Pána. Nech sa na tvoj príhovor v našich srdciach uskutoční rozhodnutie, aby sme celým srdcom prijali tvoje pozvanie a rástli na ceste viery. Amen.

Obrázky: 1) archív SM; 2) freeimages.com

Predchádzajúce

Pevní v modlitbe a odvážni vo viere (Terézia Gažiová)

Ďalej

Modlitbový úmysel na mesiac