„Pokoj vám!“ (Jn 20, 21) – V škole Panny Márie

Od 2 . – 6. 3. 2015 sa v Medžugorí uskutočnilo medzinárodné stretnutie organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín, ktorého sa zúčastnilo okolo 400 ľudí z 23 krajín. Tešíme sa, že sa zúčastnili aj koordinátori zo Slovenska, Lotyšska a Ukrajiny.

Program seminára pozostával z prednášok a svedectiev, zo stretnutia s miestnymi kňazmi z farnosti a spoločnej modlitby. Každý deň sa začínal adoráciou. Každá jazyková skupina sa delila so svojou skúsenosťou a plodmi Medžugoria vo svojich krajinách.

Pri jednom stretnutí sa správca farnosti, páter Marinko Šakota, k účastníkom prihovoril slovami: „V škole Panny Márie vládne pedagogika lásky. Výnimočnosť  jej pedagogiky sa skrýva v jej nepodmienečnej láske. Učí nás, že bez lásky nie je nič možné. Ak dovolíš, aby ťa viedol Ježiš, potom môžeš ty viesť druhých.“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25 marec 2015

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. apríl 2015, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú