Posolstvo Kráľovnej pokoja Ivanovi Dragičevićovi 4. mája 2020

Posolstvo Kráľovnej pokoja Ivanovi Dragičevićovi 4. mája 2020
„Drahé deti, toto je čas vďačnosti.
Dnes od vás žiadam lásku, nehľadajte chyby a viny v druhých a nesúďte ich.
Očakávam od vás, aby ste milovali a aby ste šírili pravdu. Pretože pravda je večná, nemenná a vždy aktuálna!
Prinášajte svetlo môjho Syna, tak zničíte temnoty, ktoré vás chcú čoraz viac zachvátiť a odviesť ďaleko od môjho Syna Ježiša.
Nebojte sa, ja som s vami.
Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Homília, páter Ivan Dugančić, Medžugorie, 05.05.2020

Ďalej

7. deň: Príťažlivosť kríža a smrť z lásky