Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.augusta 2016

„Drahé deti! Dnes chcem s vami zdieľať nebeskú radosť. Vy, deti moje, otvorte brány srdca, aby vo vašom srdci rástla nádej, pokoj i láska, ktorú dáva iba Boh. Deti moje, priveľmi ste pripútaní k zemi a pozemským veciam, preto vás satan váľa ako vietor morské vlny. Preto, nech reťazou vášho života bude modlitba srdcom a poklona môjmu Synovi Ježišovi.

Jemu odovzdajte svoju budúcnosť, aby ste v ňom boli pre druhých radosťou a príkladom svojho života. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Stiahnúť posolstvo

Foto: Foto Ðani

Predchádzajúce

V srdci nemáte modlitbu ani radosť (M.M.)

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.septembra 2016, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú