Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. február 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! V tomto milostivom čase všetkých vás pozývam, aby ste sa otvorili a žili prikázania, ktoré vám Boh dal, aby vás viedli prostredníctvom sviatostí na ceste obrátenia. Svet a svetské pokušenia vás vystavujú skúškam, ale vy, deti moje, pozerajte na Božie stvorenia, ktoré vám ON dal v kráse a pokore a, deti moje, milujte Boha nadovšetko a on vás povedie cestou spásy. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. február 2018

Ďalej

Jakub Čolo: Je nemožné zatajiť veľkú Máriinu lásku