Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.január 2016

„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Bez modlitby nemôžete žiť, pretože modlitba je reťaz, ktorá vás približuje k Bohu. Preto, deti moje, v pokore srdca sa vráťte k Bohu a jeho prikázaniam, aby ste z celého srdca mohli povedať: ako na nebi, tak nech bude aj na zemi. Vy ste, deti moje, slobodní, aby ste sa v slobode rozhodli pre Boha alebo proti nemu. Pozrite, kam vás chce satan stiahnuť do hriechu a otroctva. Preto, deti moje, vráťte sa k môjmu srdcu, aby som vás mohla viesť k môjmu Synovi Ježišovi, ktorý je cesta, pravda a život. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Stiahnúť posolstvo

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.január 2016, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2.február 2016