Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. jún 2016

„Drahé deti! Ďakujte so mnou Bohu za dar, že som s vami. Modlite sa, deti moje, a žite podľa Božích prikázaní, aby vám bolo dobre na zemi. Dnes, v tento deň milosti,   vám chcem dať svoje materinské požehnanie pokoja  a mojej lásky. Prihováram sa za vás u svojho Syna a pozývam vás vytrvajte v modlitbe, aby som s vami mohla uskutočniť svoj plán. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Ivankovičovej – Elezovej, 25. júna 2016

Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné 10.tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie, ktoré trvalo 4 minúty, bolo v Ivankinom rodinnom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Panna Mária nám dala toto posolstvo:

Panna Mária nám dala toto posolstvo: „Deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa“. Panna Mária bola radostná a všetkých nás požehnala svojim materinským požehnaním.

Stiahnúť posolstvo

Predchádzajúce

Novéna k 35.výročiu zjavení Panny Márie v Medžugorí

Ďalej

35.výročie zjavení Panny Márie v Medžugorí (Fotogaleria)