Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júna 2015

„Drahé deti! Aj dnes mi Najvyšší dáva milosť, aby som vás mohla milovať a pozývať k obráteniu. Deti moje, nech Boh bude vaším zajtrajškom, nie vojna a nepokoj, nie smútok, ale radosť a pokoj musí zavládnuť v srdci každého človeka, ale bez Boha pokoj nikdy nenájdete. Deti moje, preto sa vráťte k Bohu a modlitbe, aby vaše srdce spievalo radosťou. Som s vami a milujem vás nesmiernou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Výročné zjavenie vizionárke Ivanke Ivankovičovej-Elezovej, 25.júna 2015

Pri príležitosti posledného denného zjavenia 7. mája 1985 Panna Mária Ivanke zverila posledné 10. tajomstvo a prisľúbila, že sa jej bude až do konca života zjavovať raz ročne, a to na výročie zjavení. Tak tomu bolo i tento rok. Zjavenie, ktoré trvalo 4 minúty, bolo v Ivankinom rodinnom dome. Na zjavení bola prítomná len Ivankina rodina. Po zjavení vizionárka Ivanka povedala: „Panna Mária nám dala svoje materinské požehnanie a povedala: pokoj, pokoj, pokoj“.

Predchádzajúce

Novéna k 34. výročiu zjavení Panny Márie v Medžugorí

Ďalej

20. Medzinárodný seminár pre kňazov