Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. mája 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! V tomto nepokojnom čase vás pozývam, aby ste mali viac dôvery v Boha, ktorý je váš Otec na nebesiach a ktorý ma poslal, aby som vás viedla k nemu. Otvorte svoje srdcia darom, ktoré vám chce darovať a v tichosti srdca sa klaňajte môjmu Synovi Ježišovi, ktorý dal svoj život, aby ste vy žili vo večnosti, kam vás chce priviesť. Nech vaša nádej bude radosťou stretnutia sa s Najvyšším v každodennom živote. Preto vás pozývam: nezanedbajte modlitbu, pretože modlitba robí zázraky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Pochopila som, že mám vieru i nádej a všetko bude dobré (6. Medzinárodná duchovná obnova za život)

Ďalej

Mons. Hoser apoštolským vizitátorom pre farnosť Medžugorie