Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli so mnou v modlitbe v tomto milostivom čase, keď tma bojuje proti svetlu. Modlite sa, deti moje, spovedajte sa a začnite nový život v milosti. Rozhodnite sa pre Boha a on vás povedie k svätosti a kríž sa  vám stane znakom víťazstva a nádeje. Buďte hrdí na to, že ste pokrstení a  vo svojom srdci vďační, že ste súčasťou Božieho plánu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Výročné posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 18.marca 2018, cez vizionárku Mirjanu Dragičevičovú-Soldovú

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. apríla 2018, cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú