Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. októbra 2018, cez vizionárku Mariju Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti! Máte veľkú milosť, že ste pozvaní k novému životu skrze posolstvá, ktoré vám dávam. Deti moje, toto je milostivý čas, čas a pozvanie k obráteniu pre vás i budúce pokolenia. Preto vás pozývam, deti moje, viac sa modlite a otvorte svoje srdcia môjmu Synovi Ježišovi. Som s vami a všetkých vás milujem a žehnám svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Predchádzajúce

Katechéza Mons. Henryka Hosera, apoštolského vizitátora pre Medžugorie, na seminári pôstu, modlitby a mlčania pre Slovákov

Ďalej

1. – 8. november 2018: modlitba za duše v očistci