Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25.septembra 2018, cez vizionárku Máriu Pavlovičovú-Lunettiovú

„Drahé deti!I príroda vám ponúka znaky svojej lásky prostredníctvom plodov, ktoré vám dáva. I vy ste mojim príchodom prijali hojnosť darov a plodov. Deti moje, nakoľko ste odpovedali na moje pozvanie, Boh vie. Pozývam vás: Nie je neskoro, rozhodnite sa pre svätosť a život s Bohom v milosti a pokoji! Boh vás požehná a dá vám stonásobne, ak v neho dôverujete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Foto: medjugorje-info.com

Predchádzajúce

Homília Mons. Henryka Hosera S.A.C. na sviatok Narodenia Panny Márie, 08.09.2018, Medžugorie

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. októbra 2018, cez vizionárku Mirijanu Dragičevičovú-Soldovú