Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, cez vizionára Ivana Dragičević, 4. júna 2018

4. júna večer o 22:00 pri Modrom kríži, Ivan Dragičević, mal tak ako zvyčajne, keď sa nachádza v Medžugorí, stretnutie so svojou modlitbovou skupinou, ktoré bolo otvorené i pre druhých pútnikov. Ivan a jeho modlitbová skupina sa modlili sv. ruženec ako prípravu na príchod Panny Márie. Panna Mária prišla po 22:00 a zjavenie trvalo okolo 6 minút. Po zjavení Ivan povedal:

Dnes večer Panna Mária k nám prišla veľmi radostná a veselá. Všetkých nás na začiatku pozdravila svojim materinským pozdravom: Pochválený buď Ježiš, drahé deti moje. Potom sa s vystretými rukami nad nami dlho modlila, zvlášť sa modlila nad prítomnými kňazmi a chorými. Potom Panna Mária povedala: „Drahé deti, aj dnes, v tento čas, vás chcem pozvať, aby ste sa zvlášť modlili za moje plány, za moje plány, ktoré chcem uskutočniť svojim príchodom. Osobitným spôsobom vás, drahé deti,  povzbudzujem modlite sa za rodiny, za mladých. Modlite sa, drahé deti, a buďte vytrvalí v modlitbe. Prihováram sa za vás všetkých u svojho Syna. Ďakujem vám, drahé deti, že ste aj dnes prijali moje pozvanie.“

Potom nás Panna Mária požehnala svojím materinským požehnaním a požehnala všetko, čo ste si so sebou priniesli na požehnanie. Odovzdal som všetkých vás, vaše potreby, vaše úmysly, vaše rodiny a zvlášť chorých. Potom sa Panna Mária aj ďalej nad nami modlí a v znamení svetelného kríža odchádza s pozdravom: Choďte v pokoji, drahé deti moje.

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júna 2018

Ďalej

Medžugorská Panna Mária na Studničke v Pozbe