Pôst mi pomohol prijať mamu

Volám sa Jolana a starám sa o mamu, ktorá  v tomto roku bude mať 90 rokov. Nevedela som prijať moju mamu, jej životný štýl, názory, spôsob vyjadrovania a množstvo iných maličkostí.

Neustále som na ňu útočila, aby sa zmenila a stále som ju poučovala, lebo ja som mala pravdu. Boli to neustále hádky a neprijatia. Predkladala som jej evanjelium, ako to má byť.

Asi pred 7-8 rokmi som bola na seminári modlitby, pôstu a mlčania a kňaz povedal, že problém nie je v mojej mame, ale vo mne. Tieto slová boli „tvrdá reč“, ba priam šok. Zamyslela som sa nad tým a začala som sa modliť.

Tento seminár bol vo februári a v septembri toho roka som mohla svedčiť to, že problém nie je v druhom, ale vo mne. A to je pravda. Dostala som milosť pochopiť to.

Začala som prežívať silný duchovný boj – modlitba, plač, spoveď, pôst. Vďaky vzdávam Bohu, že bol stále so mnou v mojich bojoch. Vďaky vzdávam Ježišovi za každý deň spolužitia s mojou mamou. Tým, že som postupne prijala moji mamu, ona môže prijímať moju lásku. V 91.r. života sa stala novým človekom.

Ježiš nás pozýva dávať život jeden za druhého. Môj život sa stal službou Bohu a blížnemu.

Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci zjavil aj mne. Nech je oslávené tvoje sväté meno.

Jolana, Slovensko

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. január 2017

Ďalej

100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime: Jeden krok späť so Svätými Otcami