Rozhovor učiteľa a žiaka o pôste (Slavko Barbarić OFM)

           „Dieťa moje, čo robíš, keď sa postíš?“

         Brat odpovedá: „Zrána spletám palmové ratolesti a kým pracujem, rozmýšľam o žalmoch. Keď dokončím jeden kôš, modlím sa a na poludnie si trocha pospím. Potom vstanem, idem do dielne a znova pracujem, kým neurobím tri koše. Večer sa modlím a keď urobím sto poklôn, idem na ofícium. Nasledujúci deň varím do deviatej a dosýta sa najem.“

Starec na to povie: „Dieťa moje, to nie je pôst. Ak sa odriekaš jedla a povieš niečo zlé o niekom a odsudzuješ, si pomstivý k druhému, alebo dovolíš, aby sa ťa zmocnili zlé myšlienky, alebo v duchu túžiš robiť niečo iné; bolo by oveľa lepšie, keby si v ten deň jedol a tomu všetkému si sa vyhol, ako keď sa tým sýtiš. Aký úžitok má človek, keď sa zdržuje pokrmu, a podvoľuje sa všetkým žiadostivostiam?Či nevieš, že každý, kto svoje chúťky uspokojuje v mysli, je a pije, hoci neprijíma potravu? Teda ak chceš žiť zdržanlivo a postiť sa tak, ako sa to páči Bohu, chráň sa každého zlého slova, každého ohovárania, odsudzovania a neotváraj svoje ucho zlému slovu. Očisť si srdce od každej poškvrny tela i ducha (porov. 2 Kor, 7, 1), od každej túžby pomstiť sa a od každej závisti.“

Týždeň života o chlebe a vode

Už dlhší čas osobne prežívam týždne života o chlebe a vode.

Zo samého titulku „život o chlebe a vode“ musí byť jasné, že týždeň nie je v prísnom zmysle pôst ako na rôznych klinikách, kde sa pôst ponúka ako liečba a kde ide predovšetkým o absolútny pôst, ktorý sa začína celkovou očistou organizmu a končí sa dňami návratu k normálnemu stravovaniu. Tieto celkové pôsty trvajú od jedného do štyroch týždňov a ich hlavný cieľ je telesno-duševný, hoci sa nevylučuje ani duchovná dimenzia. Existuje veľký zoznam chorôb, ktoré sa liečia takýmto pôstom. Osobitne sa pôst odporúča osobám, ktoré majú problémy so srdcom. Pri takých liečebných pôstoch vždy je prítomný lekár, ktorý pacientov vedie.

Náš týždeň „života o chlebe“ sa začína večer, zvyčajne po večernom programe v kostole sv. Jakuba. (Pretože nejde o úplný pôst, lebo sa jedáva chlieb, nie je potrebná celková očista organizmu ako pri liečebných pôstoch, keď sa používajú osobitné lieky, ktoré sa zapíjajú vodou.)

Tým, ktorí sa prvý raz zúčastňujú na týždni „života o chlebe“, vždy treba vysvetliť, ako, koľko a kedy treba chlieb jesť a koľko vody piť. Je to veľmi dôležité.

„…ak chceš žiť zdržanlivo a postiť sa tak, ako sa to páči Bohu, chráň sa každého zlého slova, každého ohovárania, odsudzovania a neotváraj svoje ucho zlému slovu. Očisť si srdce od každej poškvrny tela i ducha…“

Krátke texty o pôste z tradície Cirkvi

Ak je niekto chudobný, nech sa postí a nech dá svojim bratom to, čo by minul v čase pôstu.

Didache (z 3. storočia)

Nielen pôst, ale všetky čnosti strácajú hodnotu bez milosrdenstva.

Svätý Peter Chryzológ  (450)

Modlitba pôstu je milá Bohu a strašná pre diabla. Prináša spasenie pre druhého aj pre toho, kto sa modlí a postí. Ak sa chceme priblížiť k Bohu, niet nič účinnejšie než pôst!

Nezanedbávajme tento silný prostriedok, liečbu, čo je taká účinná na naše rany. Posúďte svoje šťastie: tí, čo veľa dostali, nech dajú veľa. Nech pôst veriacich sa stane stravou chudobných!

Svätý Lev Veľký (461)

Predchádzajúce

Fatimský Pápež

Ďalej

Satan vás chce obrátiť proti Bohu (Terézia Gažiová)