“Postite sa srdcom”: Ruženec na deň pôstu. Bolestné tajomstvá (Slavko Barbarić OFM)

Úvodná modlitba:

Ježišu, vďaka ti, že si prišiel na svet a prijal aj utrpenie, aby si svet vykúpil. Daj mi milosť, aby som v tvojom utrpení objavil tvoju lásku a starostlivosť o nás ľudí, aby som bol vďačný za tvoju lásku, z ktorej si za nás trpel.

V tento deň pôstu, ktorý v modlitbe chcem venovať tebe za spasenie sveta, osobitne chcem byť s tebou v tvojom utrpení a preniknúť do tajomstva tvojej lásky. Chcem s rovnakou láskou prijať pôst a modlitbu, ako si ty prijal svoj pôst, umučenie a utrpenie. Obetujem ti dnes svoj hlad, aby si vo mne prebudil hlad po večnom dobre, po Otcovej vôli, po tvojom slove, po láske a pokoji.

Pomôž mi, Mária, nauč ma dnes postiť sa a modliť, ako ma aj pozývaš, aby som mohol ako ty nasledovať tvojho Syna v jeho utrpení. Amen.

Verím…

 

Prvé bolestné tajomstvo

Vďaka ti za príchod do Getsemanskej záhrady, kde si sa modlil, krvou potil a prijal Otcovu vôľu, vzal na seba kalich utrpenia. Tvoje srdce bolo celkom slobodné, a preto si mohol povedať: „Otče, nech sa stane podľa tvojho slova.“ Ty si trpel. Lebo si miloval.

V tento deň pôstu prosím ťa, Ježišu: daj mi milosť, aby som úspešne bojoval proti svojim zlozvykom, ktoré mi pripravujú utrpenie a muky. Prosím ťa za všetkých, ktorí svojou závislosťou na alkohole, drogách a iných zlách tohto sveta pripravujú sebe, svojim rodinám, manželkám, deťom, ťažké getsemanské chvíle. Prosím za všetkých, čo sa pre svoje závislosti stali zločincami a teraz sú vo väzení a veľmi trpia. Prosím aj za tých, ktorí si zničili zdravie svojimi závislosťami. Obetujem ti za nich svoj pôst a modlitbu a ďakujem ti, že všetkým chceš darovať vnútornú slobodu a pokoj, duchovné, duševné a telesné zdravie.

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

Druhé bolestné tajomstvo

Priviazali ťa k stĺpu na Pilátovom dvore a nemilosrdne ťa bičovali. Po úderoch zostali rany, krv tiekla, stratil si silu, bolelo ťa to. Všetko si znášal pre nás, aby si nás oslobodil od zla a hriechu.

Odhaľ mi dnes v deň pôstu svoju lásku, ktorou si vytrpel bičovanie, aby sa mi v srdci usídlila hlboká vďačnosť za tvoje utrpenie. Obetujem ti svoj pôst a modlitbu za všetkých, ktorí vo svojom srdci prechovávajú rany získané ešte v detstve, pre ne upadajú znova do zla a nových závislostí, a takto bičujú seba aj iných. Preruš, Ježišu, reťaz zla a hriechu, aby v každom srdci nastal tvoj pokoj, láska a odpúšťanie. Obetujem ti svoje modlitby a pôst za rodičov, ktorí svojím správaním v opitosti, nevere, užívaní drog, v hazardných hrách, v sporoch a rozvodoch bičujú svoje deti. Osloboď naše rodiny od každého biča a zla, osloboď našu Cirkev a národ. Nech sa vyliečia všetky rany, nech všetky bičovania prestanú, nech vďaka pôstu a modlitbe nastane pokoj a radosť, zdravie duše a tela.

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

Tretie bolestné tajomstvo

Ježišu, korunovali ťa tŕňovou korunou, aby ti spôsobili aj tento druh bolesti, vrážali ti tŕne do hlavy, a posmievali sa ti ako kráľovi. Dali ti aj purpurový plášť a do ruky kráľovské žezlo, niektorí ťa bili a opľúvali s potupnými slovami. To všetko si vytrpel, aby si nás vykúpil a oslobodil od zla a Zlého.

Povedal si, že niektorých zlých duchov možno vyhnať iba pôstom a modlitbou, preto ti tento deň pôstu a modlitby venujem ako náhradu za všetky urážky a poníženia, ktorých sa ti dostáva v čiernych omšiach a v iných okultných obradoch, za všetkých, ktorí sú v satanských sektách a zúčastňujú sa na satanských obradoch, za všetkých, ktorí sa zaoberajú špiritizmom, veštectvom, čarami a dostali sa pod vplyv zlého ducha. Za nich ti obetujem tento deň pôstu a modlitby, aby si ich oslobodil a ochránil pred diablom, lebo ty si Pán. Verím, že stačí tvoje jedno slovo, a budú vyslobodení spod diablovej moci, budú prežívať pokoj, ktorý ty dávaš. Vyslov to slovo oslobodenia a zažeň diabla, aby už nerozvracal pokoj a nezavádzal na cestu do priepasti. Obetujem ti tento pôst a modlitbu za všetkých kňazov, ktorí sa zasvätili oslobodzovaniu od zlých vplyvov: stráž ich a chráň, ukáž svoju moc, ktorú máš nad zlými duchmi, aby viac nezavádzali tých, ktorých si vykúpil svojou drahocennou krvou.

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

Štvrté bolestné tajomstvo

Ježišu, trpezlivo si niesol svoj kríž, padal si pod ním a znova vstával, pokračoval si po ceste, ktorú si prijal, aby si nás spasil. Vďaka ti za každý krok, ktorý si urobil s krížom, za každý pád a povstanie a za každé stretnutie na krížovej ceste. Urobil si všetko, aby si nás vykúpil. Buď  blahoslavený, chválený a oslavovaný, že si niesol svoj kríž.

Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby za všetkých chorých a nevládnych, za všetkých, ktorí sú ťažko chorí a stratili už nádej, za všetkých, ktorí opatrujú chorých. Prosím ťa za rodičov detí, ktorí celý život ponesú svoj kríž, aby sa im všetko obrátilo na dobré.

Osobitne ťa prosím za tých, čo si zničili telesné i duševné zdravie pre nadmierne jedenie a pitie, ale aj za všetkých, čo nosia kríž anorexie a bulímie, toho chorobného vzťahu k strave, ktorú buď odmietajú a tým si ničia zdravie, alebo nadmerne jedia a potom zvracajú.

Tento deň pôstu a modlitby venujem aj za tých, ktorí hladujú, za podvyživené deti, aby sme vďaka pôstu a modlitbe boli schopní správne rozdeľovať materiálne dobrá.

Obetujem ti tento deň pôstu aj za tých, čo nosia kríž nezriadených vzťahov vo svojom sexuálnom živote, za všetkých homosexuálov, za všetky lesbičky, za všetkých, ktorí boli v detstve sexuálne zneužití, aby si ich uzdravil a oslobodil od neusporiadaného a neprirodzeného života.

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

Piate bolestné tajomstvo

Vďaka ti, Ježišu, že si za nás prijal ukrižovanie aj smrť na kríži. Buď požehnaný za ten okamih, keď si sa modlil za svojich nepriateľov, keď si im odpustil a odovzdal svojho ducha Otcovi.

Obetujem ti tento deň pôstu a modlitby za pokojný prechod z tohto sveta na druhý pre seba i svojich blízkych. Nech po pôste a modlitbe aj vo mne zomrie všetko zlo a hriech, každá hriešna pripútanosť k sebe, nech zomrú vo mne nezdravé vzťahy k sebe, k tebe, k iným ľuďom a materiálnym veciam. Venujem ti tento deň pôstu a modlitby aj za všetkých samovrahov, ktorí celkom stratili pokoj duše a vzali si život, aj za obete nadmerného jedenia a pitia, aj za všetkých násilníkov, ktorí v opitosti spôsobili nešťastia na cestách a vraždy v rodinách, aby si im vo svojom milosrdenstve otvoril brány večného života. Nech silou pôstu a modlitby zomrie v nás zlo a hriech, aby sme mohli pokojne spočinúť v tvojom večnom kráľovstve.

Otčenáš, 10 Zdravas‘, Mária, Sláva Otcu, Ó Ježišu…

 

Záverečná modlitba:

Vďaka ti, Ježišu, za tvoje utrpenie, kríž, umučenie a smrť. Nech po tomto pôste a modlitbe môžeme s láskou niesť svoj životný kríž a takto ťa osláviť. V deň pôstu a modlitby daj mi milosť, aby som sa mohol celým bytím v slobode srdca a duše pridať k tebe v tvojom umučení, aby som sa nebál prijať kríž boja proti zlu v sebe a okolo seba a raz si zaslúžil počuť slová: „Dobrý sluha, vojdi na večnú hostinu v nebeskom kráľovstve.“ Amen.

Predchádzajúce

Vďačný Panne Márii

Ďalej

Svätý Otec pozýva v októbri k modlitbe za Cirkev proti nástrahám diabla