Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

Hovoriť o pôste v dnešnom konzumnom čase a mentalite znamená hovoriť o zabudnutej nábožensko-biblickej a kresťanskej téme. A zatiaľ čo v Cirkvi sa celkom vytratila nielen prax, ale aj zmysel pôstu, vo svete sa stále viac hovorí o liečebných pôstoch a o najrôznejších diétach, ktorými sa má zabrániť všelijakým chorobám a nadmernej telesnej hmotnosti. Stále viac kliník sa špecializuje na terapiu pôstom, majú veľmi dobré vý­sledky a získavajú si stále viac ľudí, ktorí hľadajú pomoc. Takisto je známe, že mnohé moderné choroby zapríčiňuje prejedanie sa, nadmerné pitie a celkový nesprávny vzťah k strave. Človek vo svojom ohrození hľadá riešenia, ktoré mu dávajú nádej. Preto stále viac ľudí -jednotlivcov i hnutí – chce sa vrátiť k prírode a k jej spôsobu života. Čím viac ľudí čo najskôr začne takto žiť, tým menej bude obetí nezdravého života.

Každé náboženstvo poznalo pôst a žiadalo svojich stúpencov, aby sa postili. V biblickom zjavení Starého zákona takisto poznali pôst. Vždy bol spojený s modlitbou ako prostriedok na získanie pokoja. Aj v Novom zákone bol pôst známy. Ježiš sa postil pred svojím verejným vystúpením a prikazoval, aby sa postili aj jeho učeníci. Cirkevná tradícia oddávna pozná pôst spojený s Eucharistiou, ako je Pôstne obdobie a príprava na sviatky. Táto tradícia sa udržiavala po mnohé stáročia. V ostatnom čase sa v Cirkvi stratili takmer všetky stopy pôstu. Zostala iba Popolcová streda a Veľký piatok, ale aj tieto dva dni stratili svoju skutočnú prax a zmy­sel.

postite srcemTáto kniha vznikla v ovzduší medžugorských udalostí. Pozvanie postiť sa mnohých prekvapilo: niektorí ho považujú za preháňanie a fanatizmus, pretože sme pozvaní, aby sme dva dni v týždni žili len o chlebe a vode, a to v stredu a piatok. Mnohí to považujú za nemožné, ba navyše nepotrebné. Z posolstiev o pôste vidíme, že Matka Božia to nemyslí tak. Panna Mária myslí biblicky aj cirkevne, pozná skutočné a preverené podmienky každého duchovného rastu, ktorými sú pôst a modlitba. Ak roz­mýšľam o svojich skúsenostiach s pôstom, ako aj o skúsenostiach ľudí, ktorí spolupracovali na týždňoch pôstu a modlitby, stále jasnejšie vidím všetku krivdu, ktorá bola spôsobená pôstnej praxi v našich časoch, a tým aj všetku nespravodlivosť, ktorá narušila správny duchovný rast.

Vážený čitateľ, touto knihou ti zverujem svoje úvahy o pôste a skúsenosti s pôstom. Chcem ti pomôcť, aby si pochopil, že pôst je potrebný a postiť sa je dobré – pre telo i pre dušu. Ešte navyše – chcem ti pomôcť, aby si sa rozhodol pre pôst a sám skúsil, aké je dobre postiť sa.

A kým ti zverujem všetky svoje úvahy a skúsenosti, pros Boha, nech ti dá milosť, aby si sa začal postiť a modliť, aby si aj sám skúsil, že Matka Božia má pravdu, keď nás vyzýva k pôstu a modlitbe.

Medžugorie v novembri roku Veľkého jubilea.

Predchádzajúce

Rodinám, aby boli silné v Bohu…

Ďalej

Túžte po večnosti (Terézia Gažiová)