Postite sa srdcom (Slavko Barbarić, OFM)

III. Pôst a ovocie pôstu v modlitbách Cirkvi

V Cirkvi platí jedno staré pravidlo: zákon modlitby – zákon viery (lex orandi – lex credendi). To znamená: v čo ľudia verili a čo robili, vyjadrovali modlitbami, potom sa zasa modlili, a to, čo vyjadrovali v modlitbe, uskutočňovali v živote. Keď sledujeme modlitby a piesne Cirkvi počas Pôstneho obdobia, môžeme dobre vidieť, čo Cirkev robila, čo sa modlila a v čo verila. Už prvý pohľad na tieto modlitby prezrádza, čo pôst znamenal a čo pre kresťana má znamenať.

„Milosrdný Bože, dopraj nám týmto svätým pôstom nastúpiť cestu duchovnej obnovy, aby nás pokánie posilňovalo v boji proti nepriateľom spásy“ (Popolcová streda, modlitba dňa).

Pôst, modlitba a dobré skutky sú prostriedkami, vďaka ktorým sa stávame silnými proti zlému duchu a vytrvalými v dobre.

Pôst je prostriedkom, ktorý nám dáva silu premeniť život a objaviť Božiu lásku i milosrdenstvo. Preto sa v antifóne pri svätení popola na Popolcovú stredu modlíme:

„Obnovme sa v duchu poníženosti a pokánia, modlime sa a skrúšene prosme Pána, lebo náš Boh je veľmi milosrdný a odpustí nám hriechy.“ 

V omšových modlitbách na Popolcovú stredu sa pôst chápe ako liek proti hriešnej žiadostivosti, ako očistenie od hriechu, pre nás liečivé a Bohu milé.

„Prosíme ťa, nech nám pokánie a skutky lásky pomáhajú krotiť škodlivé náruživosti a očistiť sa od hriechov, aby sme mohli nábožne sláviť tajomstvo umučenia tvojho Syna“ (Popolcová streda, modlitba nad obetnými darmi).

„…aby sme sa ti zapáčili svojím pôstom a vyliečili sa zo všetkých slabostí…“ (Popolcová streda, modlitba po prijímaní).

„Dobrotivý Bože, posilnil si nás nebeským chlebom, ktorý v nás rozmnožuje vieru, posilňuje nádej a rozohňuje lásku. Daj, prosíme, aby sme túžili po živom a pravom chlebe, ktorým je Kristus, a živili sa každým slovom pochádzajúcim od teba“ (Prvá pôstna nedeľa, modlitba po prijímaní).

To znamená, že život o chlebe, ku ktorému nás pozýva Panna Mária, nám pomáha, aby sme žili z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Pôst znamená disciplínu pre telo aj oslobodzovanie ducha, aby zháral láskou k Bohu.

Predchádzajúce

Tam, kde sú zasvätení ľudia, tam je radosť

Ďalej

Boh – váš zajtrajšok (Terézia Gažiová)