Pôstom a modlitbou môžete zastaviť vojny

         Volám sa Vladimír a žijem v Minsku, hlavnom meste Bieloruska. Bielorusi si celkom nedávno prežili celkom smutné obdobie. V susednej Ukrajine sa začala vojna. Nie je tajomstvom, že ozvenu tohto konfliktu sme výrazne pocítili aj v našej krajine.

Vtedy, snáď v tom najnapätejšom okamihu sa mi ozvala moja známa, Oľga a povedala mi o jednej novéne – nepretržitej modlitbe ruženca a pôstu za uskutočnenie Máriiných plánov pokoja. Novéna spočívala v tom, aby sa počas 9 dní nepretržite modlil ruženec (mohol som si vybrať ľubovoľnú hodinu počas dňa a pomodliť sa ruženec 2-3 časti) na tento úmysel a jeden deň obetovať Bohu pôst o chlebe a vode.

Chytil som sa tejto novény ako záchranného lana. Pomodliť sa tri ružence za deň nebolo pre mňa problémom, pretože milujem túto modlitbu a snažím sa každý deň pomodliť všetky tri ružence, ale pôst o chlebe a vode som ešte neskúšal. Motivácia bola veľmi silná: vojna alebo pokoj.

Prekvapujúcou zhodou okolností sa práve v prvý deň novény začali v Minsku mierové rokovania o konflikte na Ukrajine medzi hlavami niektorých európskych krajín. Rokovania sa skončili na 9. deň novény podpisom mierovej dohody. A práve vtedy som jasne pocítil, že počas týchto deviatich dní bola v Minsku prítomná a spoločne s nami sa modlila za pokoj naša Panna Mária. Až do dnešného dňa ma ešte neopustilo presvedčenie, že môj MALIČKÝ PÔST zohral OBROVSKÚ úlohu v uskutočnení jej plánov pokoja.

 Verím, že každý z nás, koho pozval Boh a kto si otvorí srdce jeho pozvaniu, je veľmi dôležitý v jeho očiach…

Videl som, akú veľkú silu majú naše pôsty o chlebe a vode. Teraz mám silnú motiváciu. Som presvedčený, že ak budem vytrvalý vo svojom rozhodnutí postiť sa o chlebe a vode, potom v Bielorusku nebude miesta ani pre satana, ani pre príčiny, ktoré by v ľudských srdciach zasiali nenávisť, ktorá môže viesť k vojne.

Najdôležitejšou Božou zbraňou je láska a našim hlavným nepriateľom nie je druhý človek, človek inej národnosti, alebo človek iného vyznania, ale hriech. Hlavným nepriateľom každého človeka je jeho osobný hriech.

Veľmi dobrú radu, ako možno zastaviť vojnu, nám dal známy ruský svätý Serafim Sarovský. Jednému mníchovi povedal:

„Radosť moja, zachovaj si vnútorný pokoj a tisíce okolo teba budú spasené“.

A toto je práve to, k čomu nás už takmer 36 rokov pozýva Panna Mária v Medžugorí.

Pri tejto príležitosti chcem      potvrdiť Máriine slová, pre všetkých, ktorí budú čítať toto svedectvo:

„Modlite sa a postite sa. Modlitbou a pôstom môžete zastaviť aj vojny“ (25. jún 1981);

„…Modlitbou môžete celkom odzbrojiť satana a zabezpečiť si šťastie“ (24. január 1985);

„Drahé deti! Hľa, aj dnes vás chcem pozvať, aby ste oddnes všetci začali žiť novým životom. Drahé deti, chcem, aby ste pochopili, že Boh si vybral každého z vás, aby ho použil vo veľkom pláne spásy ľudstva. Nemôžete vedieť, aká veľká je vaša úloha v Božom pláne. Preto, drahé deti, modlite sa, aby ste v modlitbe mohli pochopiť Boží plán prostredníctvom vás. Ja som s vami, aby ste ho mohli v úplnosti uskutočniť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (25. január 1987).

A je to pravda! Verím, že každý z nás, koho pozval Boh a kto si otvorí srdce jeho pozvaniu, je veľmi dôležitý v jeho očiach. Verím, že každému z nás dáva svoju úlohu. Tieto úlohy sú veľmi dôležité a majú veľkú silu, pretože Pán Boh nás ich učí plniť v jednote s Presvätou Pannou Máriou.

Vladimír, Bielorusko

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. máj 2017

Ďalej

Pápež František vo Fatime: pútnik nádeje a pokoja