Pôstom, modlitbou a mlčaním k Božej láske

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! Ťažko je slovami opísať všetky tie milosti, ktoré nám boli podarované posledný októbrový týždeň na seminári pôstu, modlitby a mlčania. Panna Mária si nás, pútnikov z Lotyšska, Litvy a Ruska, zhromaždila do jednej veľkej Božej rodiny.

Strávili sme spolu 5 dní – sedeli sme za jedným stolom, jedli sme chlieb a pili vodu alebo čaj, nerozprávali sme sa medzi sebou a zistili sme, že vzťahy môžeme budovať aj v tichu. Na prednáškach pátra Marinka sme odkrývali Božiu múdrosť. Jednoduchými a konkrétnymi príkladmi zo života, slovami zo Svätého písma a posolstiev Panny Márie, sme dostali odpovede na svoje otázky, témy na ďalšie uvažovanie. Zvlášť sme pocítili potrebu modliť sa za dar lásky, dar Božej lásky, jednoduchými slovami, srdcom: „Ježišu, daruj mi lásku. Daruj mi lásku k tomu človeku, ktorého mi je ťažko milovať. Ježišu, daruj mi svoju lásku, aby som ju mohol dávať iným, tým, ktorých stretnem.“DSC02566

Každý večer sme chodili na modlitbový program v kostole sv. Jakuba, mohli sme v tichu zotrvať celú noc s Ježišom na adorácii v kaplnke domu, kde bola duchovná obnova. Veľkým príkladom pre nás boli naše deti. Napríklad 6-ročný Jazep, ktorý prišiel s rodičmi. Každú noc o 3.00 spolu s otcom prichádzal na adoráciu a na druhý deň sa s veľkou radosťou pýtal : „Ocko, aj dnes môžem ísť s tebou?“. Tento seminár nám ukázal, že postiť sa môže každý. Od najmenších účastníkov, ktorí mali 6 a 10 rokov, sme sa učili postiť sa s radosťou a od tých najstarších prijímať všetko s úsmevom a vo svetle, ktoré nám darovali každý deň.

Ďakujeme Bohu za tieto dni a modlíme sa, aby všetky semienka, ktoré Pán zasial do našich sŕdc, mohli rásť, prinášať plody. Aby z nich vyrástli veľké stromy, pod vetvami ktorých naši blízky nájdu oddych, pokoj a nádej.

S modlitbou a vďakou, pútnici

 

 

Predchádzajúce

VII. Medžugorské modlitbové stretnutie na Ukrajine: Niekoľko svedectiev mladých ľudí

Ďalej

Seminár pôstu, modlitby a mlčania: „všetko drží láska – Božia láska“